آخرین تصویر از پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله فاطمی‌نیا در بیمارستانگروه عکس الف،  
4010226021

آیت‌الله سید عبدالله فاطمی‌نیا از وعاظ قدیمی و اساتید برجسته دین و اخلاق به ملکوت اعلی پیوست.