آخرین جزئیات حکم اعدام کیوان اماموردی


شیما گوشه; وکیل مالباختگان و شاکیان پرونده کیوان اماموردی در گفت وگو با تسنیم با بیان اینکه کیوان اماموردی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است، اظهار داشت: حکم اعدام کیوان اماموردی به اینجانب ابلاغ شده است. در روز شنبه 18 جولای.

وکیل شاکیان پرونده کیوان اماموردی افزود: در این پرونده 9 نفر شکایت رسمی کردند و شاکیان قانونی پرونده محسوب می شوند اما افراد و قربانیان دیگری نیز بودند که با پلیس تماس گرفتند و این موضوع یا تجاوز به عنف را گزارش کردند. کیوان اماموردی توسط سخنگوی دانشگاه تهران گزارش شد.

قوشه با بیان اینکه اماموردی در جلسه پایانی دادگاه که برای استماع آخرین دفاعیات متهم برگزار شد، دفاع چندانی ارائه نکرد، گفت: البته ایشان مدعی بودند که بدون رضایت با کسی رابطه نداشته اند!

وی همچنین با بیان اینکه رای شعبه 28 دادگاه انقلاب توسط قاضی عموزاد رئیس دادگاه و قاضی افشاری مستشار دادگاه صادر شده است، یادآور شد: به عنوان وکیل شکات از این تصمیم شکایت خواهم کرد. . از آنجایی که مرتکب ملزم به پرداخت خسارت بوده، این موضوع در رای دادگاه بی توجه مانده است.

وی همچنین ارتکاب جنایت کیوان اماموردی را “جرم مرزی” دانست و خاطرنشان کرد: رضایت متهمان این پرونده تاثیری در اجرای حکم اعدام کیوان اماموردی ندارد چرا که وی به اتهامات وارده از سوی دادستان مجرم شناخته شده است. به عنوان مدعی العموم اعدام شده و رضایت شاکی خصوصی برای لغو حکم اعدام بی‌اهمیت است.

من باید بگویم؛ کیوان اماموردی دو سال پیش در یک نظرسنجی اینترنتی از تعدادی از قربانیان به تجاوز جنسی متهم شد. او متهم به تجاوز به ده ها زن جوان پس از نوشیدن نوشیدنی های آلوده به داروهای بیهوشی است.