آخرین وضعیت واگذاری سهم متوفی


پیمان حدادی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه شرکت سپرده گذاری به طور منظم بر تعیین نسبت متوفیان نظارت دارد، گفت: در مرحله اول لازم است بین شرکت سپرده گذاری مرکزی و قوه قضاییه ارتباط برقرار شود. تا این شرکت به احکام صادره از سوی قوه قضائیه در خصوص تعیین وراث دسترسی داشته باشد تا این شرکت اطلاعات لازم را از این احکام استخراج کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر شرکت سپرده گذاری مرکزی در حال تهیه سامانه تعیین نرخ مرگ و میر عادی است که قطعا این فرآیندها تا پایان شهریور ماه سال جاری به اتمام می رسد.

بر اساس این گزارش، از 49 میلیون نفری که مشمول سهام بودند، حدود سه میلیون نفر فوت کردند، اما با گذشت سال ها امکان واگذاری سهام متوفیان به وراث آنها وجود نداشت. البته مسوولان بارها چه در دولت فعلی و چه در دولت قبل قول واگذاری این سهام را داده اند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. البته لازم به ذکر است سود سالیانه ای که در این سال ها برای سایر ذی نفعان واریز می شد، برای متوفی محفوظ است و به محض تعیین تکلیف به حساب وراث واریز می شود.