{آدم ربایان} 9 هکتار را در فشافویه دستگیر کردند


خوب تأمین آگاه در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در ری ذکر شد: بر مقدمه مشاهدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری های از واقعی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل داده ها جنوب استان تهران بسیار زیاد متخلف. جامعه گروه یافته پایین خواری دستگیر شد.

این تأمین آگاه افزود: سربازان بی نام تکیه کن به اداره داده ها جنوب تهران طی رصد اطلاعاتی، اقدامات آنان را زیر تذکر گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جایگزین صحیح بسیار زیاد اجتناب کرده اند مدیران مجتمع دام جستار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 قلمرو سابق فشافویه روانه زندان شدند. .

شنیده ها حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است این جامعه مدیریت شده در زمینی به مساحت 4 هکتار در قلمرو فشافویه در شهرستان رای ورزش داشته است.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر