آفریقای جنوبی خواستار مجازات اسرائیل شد


به گزارش ایسنا، در این نشست که به میزبانی کمیته حقوق مسلم ملت فلسطین سازمان ملل برگزار شد، گزارش ماه فوریه عفو بین الملل با عنوان “آپارتاید اسرائیل علیه فلسطینیان: رژیم وحشیانه سلطه و جنایت علیه بشریت” مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نالدی پاندور، وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت: اکنون وظیفه ما به عنوان یک عضو سازمان ملل است که اقدامی انجام دهیم و اسرائیل را مسئول آپارتاید خود بدانیم.

وی افزود: به عنوان یک فرد اهل آفریقای جنوبی، وضعیت کنونی فلسطین مرا به یاد وضعیت سابقمان می اندازد و تشییع جنازه شیرین ابواکلا و اتفاقی که بر تابوت او افتاد، مرا به یاد تشییع جنازه ای انداخت که باید مخفیانه زیر تابوت برگزار می کردیم. . . .

وی گفت: ما به عنوان نماینده جامعه بین المللی باید برای پایان دادن به رنج مداوم فلسطینیان تحت اشغال اسرائیل تلاش کنیم و اطمینان حاصل کنیم که رنج و شرایط غیرانسانی اسرائیل برای فلسطینیان در 73 سال گذشته وارد شده است.