آمادگی بانک تجارت را برای عرضه محصول مشترک با بانک رسالت اعلام می کنیم


به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، تفاهم نامه همکاری بین بانک تجارت و بانک قرض الحسنه رسالت با موضوع هم افزایی، تقویت و توسعه همکاری های دوجانبه در مراسم هادی اخالی توسط فیض عطار مدیرعامل بانک تجارت امضا شد. محمدحسین حسین زاده، مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت، مدیرعامل بانک تجارت در این مراسم با اشاره به گسترش همکاری های بلندمدت بین دو بانک، گفت: بانک قرض الحسنه رسالت با اهداف مشخص و قابل قبول در نظام بانکی فعالیت می کند. بر این اساس بانک تجارت در نظر دارد با استفاده از ظرفیت های مشترک به همکاری با وی ادامه دهد.

اتامی با تاکید بر اینکه در این همکاری ها باید منافع دو طرف تامین شود، اعتماد را زیرساخت اصلی توسعه و تداوم انواع همکاری ها در زمینه های اقتصادی و تجاری دانست و بر تداوم این همکاری ها متعهد است. مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت در این نشست با تقدیر از عملکرد بانک تجارت به‌عنوان یک بانک حرفه‌ای و باکیفیت گفت: بانک تجارت به دلایل متعددی می‌تواند در همکاری بلندمدت با بانک قرض‌الحسنه رسالت اعتماد کرد. این دو بانک از گذشته تا به امروز مکمل یکدیگر در ارائه خدمات بانکی بوده اند و تفاهم نامه امضا شده هم افزایی بیش تری را در همکاری های آتی ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: این تعامل منجر به ارائه خدمات مشترکی می شود که مورد توجه مردم و نظام بانکی قرار می گیرد. شکی نیست که بر اساس این تفاهم نامه می توان با الگوهای مالی مناسب و همگام با اهداف دولت و به نفع مردم گام های موثرتری برداشت. بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد پرداخت وام ازدواج به مشتریان بانک تجارت توسط بانک کارزاد الحسنه رسالت و ارائه خدمات بانکی به مشتریان این بانک از قبیل صدور ضمانت نامه، گشایش نامه انجام شود. خدمات اعتباری و اعتباری بانک تجارت.