آمادگی 200 هزار سرباز در ساختار نوروزی / برخورد قاطع همراه خود اسلحه داران غیرمجاز در اصل کار


به گزارش خبرگزاری فارس، سردار قاسم رضایی جانشین فرماندهی انتظامی استان تهران در محیط برگزاری رزمایش نوروزی پلیس تهران در ترکیبی خبرنگاران همراه خود ردیابی به آمادگی پلیس در سفر نوروزی، تصدیق شد: نیروی انتظامی در سفر نوروزی کنار هم قرار دادن باش است.

جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی ذکر شد: در ساختار نوروزی بیش اجتناب کرده اند 200 هزار پرسنل در محل حضور داشتند کدام ممکن است همراه خود استفاده اجتناب کرده اند 70 هزار تجهیزات خودرو، موتورسیکلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قایق برای ایمن سازی ساکنان اقدام کردند.

سردار رضایی همراه خود خاص اینکه ماموران نیروی انتظامی در سال قبلی بیش اجتناب کرده اند 900 تن چرخ دنده مخدر اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط کردند، در برخورد همراه خود قاچاقچیان اسلحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات همراه خود پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: امسال همراه خود دارندگان سلاح غیرمجاز برخورد قاطعانه خواهیم داشت.

وی افزود: صاحب سلاح غیرمجاز باید بافت ناامنی تنبل، ما برآوردهایی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اشخاص حقیقی تعیین شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا همراه خود آنها برخورد خواهیم کرد. شناخته شده به عنوان مثال در استان خوزستان در استفاده اجتناب کرده اند سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس گرفتن در مجالس ازدواج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزا کدام ممکن است عالی عرف محسوب تبدیل می شود نوآوری موجود است در حالی کدام ممکن است این آداب خلاف قوانین نیست اما علاوه بر این تخلف است. {در این} راستا برخورد همراه خود سلاح غیرمجاز در خوزستان، کرمان، سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در انتخاب کار پلیس قرار خواهد گرفت.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر