آمریکایی ها شکست در توطئه اخیر را پذیرفتندرئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: در 9 شهریورماه آمریکایی ها از منطقه غرب آسیا به پنتاگون نامه نوشتند که ما در این توطئه شکست خوردیم و ملت ایران ما را همراهی نکردند، اختلاف نظر وجود دارد. بین دشمن و برخی از آنها گفتند که مسئول این همه پول هستند، وقتی خرج می شود چه می شود؟