آمریکا اجتناب کرده اند امارات {به دلیل} پاسخ دیرهنگام این ملت به حمله ها انصارالله عذرخواهی کرد


خبرگزاری فارس به نقل اجتناب کرده اند تعدادی از تأمین گزارش داد کدام ممکن است آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا ماه قبلی اجتناب کرده اند محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی {به دلیل} پاسخ آمریکا به حمله ها انصارالله یمن به امارات عذرخواهی کرد.

اماراتی ها اجتناب کرده اند آنچه کدام ممکن است پاسخ “ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدریجی” آمریکا به حمله ها انصارالله می گفتند، عصبانی شدند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، مقامات بایدن اجتناب کرده اند عدم همکاری امارات در حمله روسیه به اوکراین عصبانی شد. عذرخواهی بلینکن به کاهش فشار ها کمک کرد.

2 تأمین آگاه گفتند کدام ممکن است بلینکن در دیدار همراه خود ولیعهد امارات در مراکش اعتراف کرد کدام ممکن است مقامات بایدن به این حمله ها همراه خود تاخیر پاسخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این بابت ابراز تاسف کرد.

منصفانه مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا ذکر شد کدام ممکن است نمی شود با توجه به رایزنی های مخفی مقامات آمریکا اظهار تذکر تدریجی، با این حال اتهامات آکسیوس را رد نکرد. وزیر امور خارجه تصریح کرد کدام ممکن است ما برای مشارکت همراه خود امارات قطعا ارزش آن را دارد قائل هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقابله همراه خود تهدیدات مشترک در امتداد طرف شرکای شخصی خواهیم بود.

فرستاده امارات متحده عربی در واشنگتن، یوسف العتیبه، تعدادی از هفته پیش به اکسیوس ذکر شد کدام ممکن است دیدار بلینکن همراه خود ولیعهد ابوظبی به بازگشت روابط امارات متحده عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در مسیر درست حرکت کنید بی نظیر کمک کرد.

ولیعهد ابوظبی اجتناب کرده اند دیدار همراه خود کنت مک کنزی، فرمانده ایالت کنتاکی در جریان بازدید به امارات در فوریه کدام ممکن است 22 روز بعد تکمیل شد، خودداری کرد.

اماراتی‌ها علاوه بر این نارضایتی شخصی را اجتناب کرده اند واشنگتن {به دلیل} رد تقاضا مقامات بایدن برای بازگرداندن حامیان حق به فهرست گروه‌های به اصطلاح «تروریستی» اجتناب کرده اند سوی مقامات بایدن ابراز کردند. به همین دلیل امارات اجتناب کرده اند به حکم دادن تهاجم روسیه به اوکراین در رای شورای ایمنی امتناع کرد.

در فوریه 1999، خزانه داری آمریکا رسما جنبش انصارالله یمن را اجتناب کرده اند لیست گروه های تروریستی آمریکا خارج کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ادعا ای گفتن کرد کدام ممکن است جنبش انصارالله اجتناب کرده اند در لحظه 16 فوریه 2021 اجتناب کرده اند لیست گروه های تروریستی خارج تبدیل می شود. تنظیمات. این تولید دیگری مشمول مقررات تحریم های جهانی تروریسم، مقررات تحریم گروه های تروریستی خارجی هر دو فرمان اجرایی 13224 نیست.

بازدید تعدادی از هفته پیش بشار اسد، رئیس جمهور سوریه به امارات، با بیرون اطلاع آمریکا، فشار ها بین ابوظبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن را تحریک کردن کرد.

بشار اسد در ماه مارس قبلی در جریان بازدید به امارات همراه خود بسیار زیاد اجتناب کرده اند افسران اماراتی اجتناب کرده اند جمله محمد بن راشد آل مکتوم فرماندار دبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی دیدار کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ساعاتی بعد به این بازدید پاسخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ما اجتناب کرده اند امتحان شده ها برای مشروعیت بخشیدن به بشار اسد متأسفیم.

سوریه اجتناب کرده اند سال 2011 شاهد نبرد های خونین بین نظامی سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراطی است کدام ممکن است همراه خود مقامات مرکزی می جنگند. گزارش های متنوع اجتناب کرده اند جمله در رسانه های غربی حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است کشورهای غربی برای سرنگونی مقامات سوریه اجتناب کرده اند این تیم ها حمایت تسلیحاتی، اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لجستیکی کرده اند.

همراه خود این جاری، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به الجزیره ذکر شد کدام ممکن است بشار اسد پاسخگو برای کشته شدن متعدد اجتناب کرده اند مردمان سوریه است. او ذکر شد: «افرادی که به در نظر گرفته شده برخورد همراه خود رژیم اسد هستند، باید به جنایات آن در نظر گرفته شده کنند.

سوریه اجتناب کرده اند سال 2011 شاهد نبرد های خونین بین نظامی سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراطی است کدام ممکن است همراه خود مقامات مرکزی می جنگند.

گزارش های متنوع اجتناب کرده اند جمله در رسانه های غربی حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است کشورهای غربی برای سرنگونی مقامات سوریه اجتناب کرده اند این تیم ها حمایت تسلیحاتی، اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لجستیکی کرده اند.

با این حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به الجزیره ذکر شد کدام ممکن است بشار اسد پاسخگو برای کشته شدن متعدد اجتناب کرده اند مردمان سوریه است. او ذکر شد: «افرادی که به در نظر گرفته شده برخورد همراه خود رژیم اسد هستند، باید به جنایات آن در نظر گرفته شده کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا علاوه بر این مدعی شد کدام ممکن است واشنگتن تحریم‌های سوریه را لغو نخواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است پیشرفتی در الگو سیاسی در سوریه حاصل نشود، اجتناب کرده اند تبدیل کردن حمایت نخواهد کرد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر