آمریکا اعتراف می تنبل کدام ممکن است هیچ غلطی {نمی تواند} بکند.


سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران اظهار داشت: آمریکا اعتراف می تنبل کدام ممکن است در برابر این انقلاب اسلامی نتوانسته اشتباهی بکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 در بطن انقلاب اسلامی کدام ممکن است در هیچ بخشی اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی نتوانسته است خطا تنبل.»

به گزارش سپاه نیوز، مراسم گرامیداشت بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین سالگرد مبایعه نامه «سید مرتضی آونی» همراه خود تشکر اجتناب کرده اند خانوار سوار فقید «جهانگیر خسروشاهی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور خانوار های معظم شهدای فتح، پیشکسوتان، هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان برگزار شد. سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب سراسری انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت مقدس را در موزه خلیج عربی برگزار کرد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی {در این} مراسم همراه خود ردیابی به بیانات تاریخی امام خمینی (ره) در خصوص آمریکا اظهار داشت: امام در اوایل انقلاب فرمودند: آمریکا هیچ غلطی {نمی تواند} بکند. اکنون 43 سال اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد. مقدمه شبه جبهه شیطان، آمریکا، اذعان می تنبل کدام ممکن است نتوانست در برابر این انقلاب اسلامی هیچ غلطی بکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در بطن انقلاب اسلامی نیست. انقلاب اسلامی کدام ممکن است نتوانست در برابر این هیچ خوب اجتناب کرده اند دوستداران انقلاب اسلامی در این کره خاکی بدی تنبل. آنها نیاز دارند همراه خود آثار هنری خودشان باشند به همان اندازه جلوه هایی را کدام ممکن است در یک واحد زمینه کاری رخ می دهد به دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان دنیا حاضر کنند.

سردار فدوی دانستن درباره سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاق ورزش های هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ای جبهه باطل نیز اظهار داشت: واقعیت برای جبهه باطل بدون در نظر گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه برای جبهه باطل ضروری است تصویری است کدام ممکن است واقعیت می آفریند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این روال است. کاری کدام ممکن است آمریکایی ها انجام می دهند.” اجتناب کرده اند دهه هفتاد. “.

وی افزود: «آنها معتقدند چون ما توانایی شفافیت داریم، اجتناب کرده اند هر موضوعی کدام ممکن است مزیت ما در معرض خطر است، تصویر می‌سازیم، با این حال اعضای خانواده ممکن است می‌دانند کدام ممکن است مشروعیت جبهه حق به قدری متبلور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم است کدام ممکن است می‌گویند. می توان.” آن را حتی همراه خود ظرفیت های دلیل دادن آنها پنهان نکنید. “.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران یکپارچه داد: روال شهید آوینی الگوی فوق العاده خوبی برای همه کسانی است کدام ممکن است در بخش هنری ورزش می کنند. کیست کدام ممکن است در رکاب بزرگانی چون شهید سید مرتضی افنی قدم بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پیشگاه خداوند متعال سپید شود. شهید آونه در حالی کدام ممکن است خواهد شد مربوط به همه سربازان غیر از دوربین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلم اسلحه به کف دست بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سطح مبایعه نامه برسد، با این حال می دانست کدام ممکن است زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال آثار هنری ممکن است اثری ابدی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاهانه این را محدوده کرد. مسیر.

{در این} مراسم بزرگداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تشکر ویژه اجتناب کرده اند خانوار سوار فقید جهانگیر خسروشاهی اجتناب کرده اند خانوار شهیدان فتح السرد همراه خود حضور سردار فدوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سید محمد نادری تجلیل شد.

انتهای پیام