آمریکا باید نیروهای شخصی را به تایوان اعزام تدریجی


به گزارش شبکه موقعیت یابی تایپه تایمز، جان بولتون مشاور سابق ایمنی سراسری آمریکا نیازمند ایمنی اجتناب کرده اند تایوان اجتناب کرده اند طریق دلسرد کردن سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی دریایی همراه خود ملاحظه به تهاجم روسیه به اوکراین شده است.

وی اظهار داشت کدام ممکن است این به معنای افزایش بودجه دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیق همکاری بین 2 نظامی است.

به مشاوره بولتون، این علاوه بر این نشان می دهد که آمریکا نیروهای شخصی را در جزیره خودگردان مستقر خواهد کرد، چون آن است در گذشته اجتناب کرده اند سال 1979 را انتخاب کنید و انتخاب کنید برداشتن مناسب روابط دیپلماتیک مناسب بین تایوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا بود.

در نوامبر سال قبلی، فارین پالیسی گزارش داد کدام ممکن است همراه خود رایزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار جان بولتون، انواع نیروهای آمریکایی در تایوان خرس مقامات ترامپ مرتفع است.

بولتون اجتناب کرده اند سال 2018 به همان اندازه 2019 در مقامات دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا خدمت کرد.

بولتون همراه خود ردیابی به تمایز‌های تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه‌ای این قلمرو همراه خود اروپا، توصیه شده تحمیل ساختاری شبیه ناتو در قلمرو هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوس آرام را رد کرد، با این حال «اظهار داشت‌وگوی امنیتی» گروه چهارجانبه را گامی سازنده در جهت مقابله همراه خود «تهاجم» چین به قلمرو توضیح دادن کرد.

او اظهار داشت بدون در نظر گرفتن رویکرد خلاقانه تر باشد، بیشتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند همکاری نیروی دریایی نزدیکتر اجتناب کرده اند طریق گروه هایی مشابه ACUS (استرالیا، بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا) شد. بولتون علاوه بر این توصیه شده کرد کدام ممکن است ژاپن برای افزایش کشش شخصی به این هماهنگی بپیوندد.

بولتون علاوه بر این اجتناب کرده اند انتصاب شینزو آبه، نخست وزیر سابق ژاپن برای استقرار تسلیحات هسته ای آمریکا در ژاپن برای افزایش اهمیت این ملت شناخته شده به عنوان بازیگر قلمرو ای استقبال کرد.

وی در طولانی مدت خاطرنشان کرد: آمریکا همه وقت بهتر از دوست تایوان {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک کشورهای تولید دیگری مشابه ژاپن، حمایت تایوان بی نهایت {خواهد بود}.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر