آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان در جستجوی تحمیل اختلافات خانه در انتخابات هستند


نبیل قائوک، یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای مرکزی حزب الله، روز یکشنبه اجتناب کرده اند پوشش های سفارتخانه های عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا علیه حزب الله را انتخاب کنید و انتخاب کنید دخالت آنها در انتخابات لبنان از نزدیک انتقاد کرد.

جامعه خبری الجدید به نقل اجتناب کرده اند قوق نوشت: افرادی که در سال 1982 متحدان دشمن اسرائیل بودند، در امروز هم در توانایی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر جایگزین هستند به همان اندازه همراه خود حمایت پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش سفارتخانه ها، اجتناب کرده اند پایین به از دوام خنجر بزنند.

وی همراه خود دقیق اینکه آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیلی ها در یک واحد خندق هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف مشترکی دارند، اظهار داشت: معادله تنظیم نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب الله آنها را می شناسد. چیزی تنظیم نکرده است. آنها اجتناب کرده اند تجربیات شخصی درس نگرفتند.»

این مقام حزب الله شکسته نشده داد: برخی اجتناب کرده اند سفرا همراه خود نقض بدیهی ایده ها دیپلماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض بدیهی حاکمیت لبنان، افسران ارشد را احضار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه کدام ممکن است این انتخابات را متمایز می تنبل، دخالت بی سابقه سفارتخانه های خارجی است.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه کسی در نظر گرفته شده می تنبل کدام ممکن است انتخابات پارلمانی در لبنان برگزار تبدیل می شود با این حال ما شاهد لیست های انتخاباتی زیر تذکر سفارتخانه های عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا خواهیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حمایت اجتناب کرده اند لیست های انتخاباتی شاهد توافق بین آنها خواهیم بود؟

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است سفارتخانه های ملت ها در طی آن ملت می توانند پرونده شناسایی انتخابات را تشکیل دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها حمایت کنند، اظهار داشت: مسئولان [لبنان] آنها جرات جلوگیری اجتناب کرده اند دخالت سفارتخانه ها را ندارند. سفیران نیز گستاخانه در انتخابات دخالت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فهرست ها، سیاستمداران، رویدادها، رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزنامه نگاران را تهیه کنید پولی می کنند.

وی همراه خود دقیق اینکه بهترین دروغ در انتخابات کنونی اینجا است کدام ممکن است عربستان همراه خود همه لبنانی ها مشابه برخورد می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفارت آمریکا در انتخابات دخالت نمی شود، اظهار داشت: هدف این اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفارتخانه ها مقابله همراه خود از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامن زدن به نبرد های خانه است. در جاری حاضر، نیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات روشن است.»

وی اظهار داشت: “ما انتخاباتی می خواهیم کدام ممکن است ملت را نجات دهد، با این حال آنها آن را راهی برای مقابله همراه خود از دوام می دانند. این به معنای سوق دادن ملت به نزاع است.”

هفته قبلی گفتن شد کدام ممکن است سفرای عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از ملت تولید دیگری بخش خلیج فارس در لبنان کدام ممکن است بیروت را انصراف کرده بودند به لبنان باز خواهند گشت. منصفانه ماه در گذشته اجتناب کرده اند انتخابات لبنان، عربستان سعودی عمداً بازگشت فرستاده شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ملت ها به لبنان را برای بدست آوردن به نیازها انتخاباتی شخصی عالی کرد.

ریاض ماه ها در گذشته به بهانه اظهارات جورج القراضی وزیر سابق داده ها لبنان در گذشته اجتناب کرده اند تصدی وظیفه در خصوص نبرد یمن، فاجعه جدیدی در روابط همراه خود بیروت تحمیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرستاده شخصی در بیروت را احضار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فرستاده لبنان در عربستان سعودی خواست. برای امتحان کردن این. این کار را بکن، ملت را انصراف کن. امارات، کویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحرین نیز سفرای شخصی را اجتناب کرده اند بیروت فراخواندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کردند کدام ممکن است این اقدام آنها سیگنال همبستگی همراه خود عربستان سعودی است.

تحلیلگران بر این باورند کدام ممکن است ریاض اکنون مشاهده شده است کدام ممکن است باید در وسط منتهی به انتخابات لبنان حضور شخصی را در لبنان افزایش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است فرستاده شخصی را به بیروت بازگرداند به همان اندازه نیازها شخصی را در جریان انتخابات لبنان پیگیری تنبل.

به نوشته روزنامه لبنانی البنا، ریاض پس اجتناب کرده اند مراجعه به همراه خود آمریکایی ها متوجه شد کدام ممکن است بقایای کارکنان 14 مارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های گروه مدنی {نمی توانند} در مخالفت با ائتلاف 8 مارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان آن اجتناب کرده اند جمله جنبش سراسری از دوام کنند. – حور (جنبش آزاد میهنی لبنان): انتخاب برای حمایت اجتناب کرده اند کارکنان 14 مارس گرفته شد به همان اندازه تعادل بین کارکنان آمریکایی در لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائتلاف حزب الله محافظت شود. عربستان امیدوار است کدام ممکن است کارکنان 14 مارس شکست بزرگی را بر کارکنان از دوام لبنان تحمیل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل حزب‌الله را در تنظیم شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این جنبش سراسری آزاد لبنان را تضعیف تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه را برای گام‌های سیاسی بعدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتصاب نخست‌وزیر جدید به راحتی تنبل. . وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر