آمریکا و اتحادیه اروپا آمادگی توافق با ایران را ندارند


سید محمد مرندی روز پنجشنبه در توئیتی نوشت: رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از کشتار ایرانیان توسط صهیونیست ها با سران رژیم اسرائیل دیدار کرد. اگرچه رژیم دارای تأسیسات هسته ای مخفی و سلاح های هسته ای است، اما مذاکرات دوستانه ای با آنها داشته است. او پیش از نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) مذاکرات فوری انجام داد. آمریکا و اتحادیه اروپا آمادگی توافق را ندارند، بنابراین ایران اقدامات تلافی جویانه انجام خواهد داد.