آنچه در شهرداری می گذرد تحریف سیاسی هر دو ریختن؟


محمد توکولی، عدالت نیوز: vp سابق شورای شهر تهران همراه خود ردیابی به اطلاعات آشکار شده مبنی بر تنظیم کابینه در شهرداری تهران، اظهار داشت: این تحول کابینه نیست، به معنای واقعی کلمه هستند بحث اینجا است کدام ممکن است برخی دوستان در نظر گرفته شده می کنند. منع شده است کدام ممکن است افراد در وسط ای کدام ممکن است در بازتاب کار کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهنیت متفاوتی دارند.

ابراهیم امینی کسب اطلاعات در مورد مسئولیت شورای شهر در قبال این اقدام شهرداری تهران می گوید: معمولاً باید شناخته شده به عنوان شهروندان به ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان ساکنان در شورای شهر وارد این موضوع شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود آنها تجزیه و تحلیل تبدیل می شود. خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند شخصی بپرسند کدام ممکن است {در این} زمینه چه تصمیمی بگیرند.

آقای امینی همراه خود رد ادعای حامیان ترمیم کابینه شهرداری تهران مبنی بر اینکه «علت تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات ناشی اجتناب کرده اند ضعیف دارایی ها پولی است»، اظهار داشت: «اینطور نیست، غیر از این نیروها، آنها را خواهند گرفت. قطعاًً امکانات را توسط دست بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهایی را کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کنند اجتناب کرده اند نوع خودشان هستند بیاورید، شهرداری تهران الان خیلی کمتر اجتناب کرده اند مشکلاتی است کدام ممکن است در شورای شهر پنجم همراه خود آن مواجه بودیم.

ابراهیم امینی

ابراهیم امینی، vp شورای شهر تهران در پنجمین مونتاژ در گفتگو همراه خود خبرنگار عدالت نیوز اظهار داشت: در وسط مدیریت جدید کسب اطلاعات در مورد کار کردن شهرداری مصاحبه ای همراه خود من می خواهم نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصاحبه ای {در این} زمینه ندارم با این حال اینطور نیست. منصفانه موضوع مهم درمورد به تعدیل نیروهای شهرداری است.” در پنجمین مونتاژ شورای شهر تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است در شورا بودیم، اجتناب کرده اند محافظت این موضوع صحبت می کنم.

وی شکسته نشده داد: در گذشته اجتناب کرده اند ورود ما به شورای شهر در سال 1396، برخی اجتناب کرده اند مدیران شهرداری مصاحبه هایی انجام دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند کدام ممکن است برای سال بلند مدت قراردادی برای قرارداد نیروها ترتیب نمی کنیم؛ در شبیه به زمان من می خواهم به این اظهارات پاسخ دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصاحبه کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتم. بسیار قدرتمند چیزی کدام ممکن است الان دغدغه ساکنان است مشکل معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات مالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این چه عیدی است کدام ممکن است ما همراه خود این کار به ساکنان شخصی می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند عید به آنها می گوییم بعد اجتناب کرده اند عید ممکن است لوفر هستید. به معنای واقعی کلمه هستند ما عید این شهروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار اش را به عزا تغییر کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار باعث اولویت آنها احتمالاً وجود خواهد داشت.

امینی افزود: {در این} زمینه ما در آن نقطه سعی کردیم این کار را نکنیم. حتی در کمیته حقوقی روزی کدام ممکن است خودم بودم، برخی اجتناب کرده اند همکارانی کدام ممکن است استفاده شده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قراردادشان تمام شده بود، درگیر بودند کدام ممکن است ما قراردادشان را تمدید نکنیم، از آنها زودتر اجتناب کرده اند موعد استفاده شدند. پرسیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتی کدام ممکن است ممکن است بچه ها این مملکت هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما کاری به در نظر گرفته شده ممکن است نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سلامت به کارتان شکسته نشده می دهیم. اتفاقا به همان اندازه روزی کدام ممکن است ما در شورای شهر تهران بودیم، ایشان کار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اجتناب کرده اند کارشان راضی بودیم.

ابراهیم امینی همراه خود ردیابی به بحث کاهش انرژی در شهرداری جدید اظهار داشت: اشکال الان همین است. بحث تعدیل انرژی نیست، به معنای واقعی کلمه هستند نکته اینجا است کدام ممکن است برخی دوستان خوب تذکر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنند {افرادی که} در بازتاب کار کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهنیت متفاوتی دارند باید محدوده شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها عذرخواهی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} در نظر گرفته شده می کنند. استفاده کنید به همان اندازه خودشان را هماهنگ کنند.

وی افزود: بعد اجتناب کرده اند نوروز، سال اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایام ماه مبارک رمضان کدام ممکن است ماه رحمت است، چنین برخوردی همراه خود کارمندانی کدام ممکن است جایی برای جابجایی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گذراندن عمر شخصی راضی هستند، تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت نیست. آنها را استفاده کنید. این اشخاص حقیقی نیز بی عدالت هستند.” این نیز همراه خود آرمان های اخلاقی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی ما مغایرت دارد. من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم ما واقعاً باید شخصی را در قبال این بچه ها پاسخگو کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها اجازه دهیم به ورزش های شخصی شکسته نشده دهند. اگر شخص خاص تخلف کرده هر دو مثلاً در انجام وظایف شخصی کمک کرده است، این مجریان قوانین اجرایی هستند کدام ممکن است می توانند همراه خود تخلف آن برخورد کنند.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه علت این کاهش نیروها {به دلیل} ضعیف دارایی ها پولی است؟ vp سابق شورای شهر اظهار داشت: اینطور نیست، غیر از این نیروها حتما امکانات را توسط دست می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهایی را کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کنند در نوع خودشان هستند می آورند، مشکلات پولی کدام ممکن است اکنون شهرداری تهران همراه خود آن مواجه است. فوق العاده کمتر اجتناب کرده اند مشکلاتی است کدام ممکن است در وسط شورای شهر پنجم همراه خود آن مواجه بودیم کدام ممکن است فوق العاده کمتر اجتناب کرده اند در حال حاضر است.

عضو سابق شورای شهر تهران اظهار داشت: در نظر گرفته شده {نمی کنم} اشکال ضعیف دارایی ها پولی آنقدر از حداکثر باشد کدام ممکن است بخواهند به این علت نیروها را کم کنند. بعید می دانم غیر از نیروهای تعدیل شده انرژی نیاورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی را به کار بگیرند کدام ممکن است همسو همراه خود تفکرشان باشد، در حالی کدام ممکن است باید سعی کنیم همراه خود مهربانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملایمت همراه خود این نیروهای پرانرژی برخورد کنیم به همان اندازه بتوانند این حداقل تداوم مسکن را داشته باشند. مخصوصاً {در این} شرایط کدام ممکن است هم وضعیت ناسالم مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم کرونا به ملت ما فشار معرفی شده است است.

امینی کسب اطلاعات در مورد این اعلام کردن کدام ممکن است «در وسط در گذشته اجتناب کرده اند مدیریت شهری چنین اصلاحاتی در شورای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری تهران {انجام شده} است»، اظهار داشت: در آن نقطه ما چنین اصلاحی نداشتیم؛ مثلاً قابل انجام است انواع به سختی اجتناب کرده اند نیروها در بازتاب فریب دادن شدند کدام ممکن است خالص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها {بوده است}.به همان اندازه به فعلی می توان آنها را بر ایده خواستن شخصی فریب دادن کرد.بعد از همه کارگران بازنشسته را می توان متنوع کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه کارگزینی مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتبه هایی را برای استفاده تصمیم گیری کرده است. هر دو بر ایده خواستن شهرداری تصمیم گیری شده است، این خالص است، الان هست، در بازتاب بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بلند مدت هم احتمالاً وجود خواهد داشت، با این حال امتحان شده برای جلوگیری اجتناب کرده اند وعده های غذایی مصرف کردن برخی اشخاص حقیقی شخصاً 9 {اخلاقی است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 فنی. ، حرکت مدیریتی

امینی در خصوص احتمال حق ورود به شورای شهر تهران {در این} موضوع اظهار داشت: ورود هر دو عدم ورود آنها به تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر اعضای حال شورای شهر متکی است با این حال قاعدتا آنها شناخته شده به عنوان افرادی که به ساکنان رای داده اند. آنها وارد می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورودشان خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً تلقی تبدیل می شود، با این حال باید اجتناب کرده اند شخصی بپرسند کدام ممکن است {در این} زمینه چه تصمیمی دارند.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند این اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود ردیابی به برخی شایعات مبنی بر حرکت برخی نیروهای نخبه به مناطق شهرداری اظهار داشت: موضوع تولید دیگری کار نیروهای کمکی در شورای پنجم همراه خود مجوز این سیستم، بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه است. استفاده اجتناب کرده اند طریق آزمون فریب دادن شد. این اشخاص حقیقی معمولا اشخاص حقیقی نخبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود صلاحیتی هستند کدام ممکن است می توانند شرکت ها مدیریت شهری همراه خود کیفیتی را در بخش کاری شخصی حاضر دهند. شنیده ها حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است انتخاب گرفتند آنها را در اختیار مناطق شهرداری قرار دهند کدام ممکن است این امر نیز باعث هدر جابجایی توان این اشخاص حقیقی نخبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حد امکان مفید واقع نمی شود.

ابراهیم امینی، vp پنجمین مونتاژ شورای شهر تهران همراه خود تاکید بر اینکه این گونه امتیازات باید در پایان رفع شود، اظهار داشت: این امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا درست مثل، افکار ها را {به سمت} خطرناک اجتناب کرده اند ملت سوق می دهد. باید به این موضوع نیز برخورد درستی صورت گیرد به همان اندازه فضایی تحمیل شود کدام ممکن است همچنان در بخش تخصصی شخصی تأمین تأثیرگذاری باشند.

انتهای پیام