آچار فرانسوی آمریکایی!


مطابق همراه خود؛ رابرت پولی در سال 1963 به دنیا به اینجا رسید. مادرش باربارا پولی، نیویورکی بود کدام ممکن است برای جبهه آزادیبخش سراسری الجزایر کار می کرد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیمون پولی، روزنامه نگار یهودی مصری الاصل کدام ممکن است {در این} ملت عظیم شد، عالی خارجی است کدام ممکن است برای الجزایر واقعاً کار می کند. روزنامه جمهوری. به طور قابل توجهی پیرمردها رابرت پولی گرایشات ضد امپریالیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری گرایانه زیادی در ورزش های شخصی داشتند کدام ممکن است به مشاوره برخی ناظران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگران، به همان اندازه حدودی روحیه رابرت پولی را خرس تأثیر قرار داد. خانوار رابرت پولی در سال 1969 به فرانسه نقل وضعیت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیمون پولی روزنامه جناح چپ آفریقا را در آن ملت ساختمان کرد. رابرت پولی اجتناب کرده اند دبیرستان اوج کول ژانین مانوئل در پاریس فارغ التحصیل شد. او {در این} دانشگاه همراه خود آنتونی بلینکن وزیر خارجه کنونی آمریکا همکلاسی بود. در دهه هشتاد، رئیس جمهور وقت فرانسه، ژیسکار دستن، پدر رابرت پولی را به اتهام خصومت همراه خود غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل ریختن کرد. همراه خود یادآور آمریکا، رابرت پولی به مدرسه ییل سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال 1984 بورسیه رودز را در کالج Magdalen، آکسفورد اکتسابی کرد. در شبیه به دانشکده دکترای فلسفه سیاسی گرفت. تز دکترای رابرت پولی همراه خود موضوع «جهان سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب آن» بود.

پولی کنجکاوی زیادی به انجام تحقیقات در زمینه پوشش خارجی، به طور قابل توجهی همراه خود کانون اصلی بر نبرد اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین داشت. در کل آموزش تحقیقاتی شخصی در دانشکده هاروارد (در منطقه حقوق) همراه خود همسرش کارولین براون شناخته شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آشنایی به عروسی آنها ختم شد. جلب توجه اینجاست کدام ممکن است باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا نیز در شبیه به زمان در هاروارد حضور داشت. رابرت پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرش کارولین براون 2 مرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی خانم دارند.
تخصص کاری رابرت پولی
رابرت پولی در متعدد اجتناب کرده اند مقامات های آمریکا (به طور قابل توجهی مقامات های دموکرات) سرزنده {بوده است}. او ابتدا در مقامات بیل کلینتون شناخته شده به عنوان رئیس بخش دموکراسی، حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بشردوستانه در شورای ایمنی سراسری اجتناب کرده اند سال 1994 به همان اندازه 1996 خدمت کرد. به طور قابل توجهی در رشد روابط آمریکا همراه خود کوبا. بین سال های 1996 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1998، رابرت پولی شناخته شده به عنوان دستیار اجرایی سندی برگر مشاور ایمنی سراسری وقت آمریکا خدمت کرد. در اکتبر 1998، رابرت پولی شناخته شده به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور وقت بیل کلینتون با توجه به مناقشه اعراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل منصوب شد. او اجلاس کمپ دیوید را همراه خود بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت، ایهود باراک، نخست وزیر اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس یاسر عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، مدیریت کرد. پولی به همان اندازه نوک مقامات کلینتون در سال 2001 در سمت شخصی باقی ماند.


* عکس رابرت پولی در نشستی بین بیل کلینتون رئیس جمهور وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاسر عرفات در کمپ دیوید

پس اجتناب کرده اند نوک مقامات کلینتون، رابرت پولی شناخته شده به عنوان مشاور ارشد پوشش در وسط صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد مالی خاورمیانه مستقر در واشنگتن خدمت کرد. او بعداً شناخته شده به عنوان سرپرست این سیستم خاورمیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال آفریقا در گروه در سراسر جهان فاجعه در واشنگتن منصوب شد. در این دوران او مدیریت تحلیلگرانی اجتناب کرده اند امان (اردن)، قاهره، بیروت، تل آویو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بغداد را بر عهده داشت. رابرت پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمش علاوه بر این پیگیری امتیازات مهم در کشورهای مختلف خاورمیانه اجتناب کرده اند ایران گرفته به همان اندازه مراکش را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان تحولات آمریکا کدام ممکن است پوشش این ملت را در قبال کشورهای خاورمیانه خرس تاثیر قرار داد. تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر گرفت. رابرت پولی در 18 فوریه 2014 به مقامات دموکرات باراک اوباما اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان سرپرست ارشد شورای ایمنی سراسری آمریکا در پوشش های خلیج فارس به مقامات کمک کرد.

بن رودز، مشاور سابق ایمنی سراسری آمریکا در مقامات باراک اوباما، رابرت پولی را شناخته شده به عنوان عالی نیروی همه کاره توضیح دادن کرد. در 6 مارس سال جاری، شورای ایمنی سراسری آمریکا ادعا کرد کدام ممکن است رابرت پولی متنوع فیلیپ گوردون شناخته شده به عنوان دستیار ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگ کننده پوشش کاخ سفید در خاورمیانه، شمال آفریقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلیج فارس شده است. وی به همان اندازه 15 فروردین 1394 {در این} سمت باقی ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت رابرت پولی یکی اجتناب کرده اند مهمترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار قدرتمند چهره های مرتبط همراه خود مذاکرات هسته ای ایران بود کدام ممکن است سرانجام به انعقاد توافقنامه «پرجام» در سال 2015 انجامید. پولی در همه زمان ها اجتناب کرده اند آن حفاظت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرده است کدام ممکن است همراه خود وجود این هماهنگی، جهان به مکانی فوق العاده ایمن تر تغییر شده است. پولی نیز اجتناب کرده اند سوی جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا شناخته شده به عنوان «هماهنگ کننده کمپین مقامات آمریکا علیه داعش» منصوب شد. رابرت پولی پس اجتناب کرده اند نوک فاصله اوباما را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی کار برخورد مقامات ترامپ به گروه در سراسر جهان فاجعه بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون یکی اجتناب کرده اند اعضای ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس هیئت مدیره است. او در دوران مقامات ترامپ هیچ سمت اجرایی در مقامات آمریکا نداشت. اجتناب کرده اند این رو وی در گروه در سراسر جهان فاجعه به ورزش های تحقیقاتی پرداخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترامپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه پوشش خارجی وی را با توجه به امتیازات مختلف اجتناب کرده اند جمله خروج بوتلگ مقامات ترامپ از نزدیک مورد حمله قرار داده است. همزمان همراه خود پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020، رابرت پولی به مقامات دموکرات بازگشت. وی به نوبه شخصی متهم به کاهش فشار بین تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه سازی احیا کردن هماهنگی برجام در قالب «مذاکرات هسته ای وین» بود.


* رابرت پولی رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو ارشد گروه در سراسر جهان فاجعه است. تاکید زیادی بر نبرد های در سراسر جهان، به طور قابل توجهی در خاورمیانه دارد.

اطلاعات بحث برانگیز با توجه به رابرت پولی
یکی اجتناب کرده اند مناقشات بی نظیر با توجه به رابرت پولی به سال 2008 برمی گردد. روزی کدام ممکن است او مشاور پوشش خارجی کمپین ریاست جمهوری باراک اوباما بود. در آن نقطه، روزنامه بریتانیایی تایمز گزارش داد کدام ممکن است رابرت پولی همراه خود اعضای حماس تحقق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعه به کرده است. سازمانی کدام ممکن است توسط آمریکا شناخته شده به عنوان عالی گروه تروریستی راه اندازی شد شده است. این موضوع در آن نقطه جنجال زیادی به پا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام باعث شد کدام ممکن است خدمه تبلیغاتی باراک اوباما خرس فشارهای مختلف مجبور به ریختن رابرت پولی اجتناب کرده اند کمپین انتخاباتی شخصی شوند. در واقع رابرت پولی همراه خود عذرخواهی هیچ موضعی {در این} زمینه نگرفت. او به ویژه به روزنامه ذکر شد کدام ممکن است شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند کار شخصی شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند اعضای سرزنده گروه در سراسر جهان فاجعه، به طور مشترک همراه خود رهبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای حماس در تصمیم {بوده است}. وی تاکید کرد کدام ممکن است به هیچ وجه قصد انجام مخفیانه کاری {در این} زمینه را نداشته است. وی علاوه بر این تاکید کرد کدام ممکن است وزارت امور خارجه به طور سریع را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمومی در جریان دیدارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی هایش همراه خود افسران حماس قرار داده است.

نکته بحث برانگیز تولید دیگری با توجه به رابرت پولی موضع او با توجه به توضیحات شکست مذاکرات کمپ دیوید است. وی معتقد است تمام ارزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلایلی کدام ممکن است در نتیجه شکست این نشست شد کدام ممکن است همراه خود حضور یاسر عرفات، ایهود باراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیل کلینتون در کمپ ریاست جمهوری آمریکا (کمپ دیوید) برگزار شد، نباید یاسر عرفات را بی ارزش دانست، اما علاوه بر این همه را بی ارزش دانست. . سه رئیس پاسخگو برای هستند. وی علاوه بر این شرایط تصمیم گیری شده اجتناب کرده اند سوی ایهود باراک در جریان مذاکرات را به گونه ای تعیین مقدار کرد کدام ممکن است یاسر عرفات رئیس فلسطین تحت هیچ شرایطی آن را نمی پذیرد. رابرت پولی اجتناب کرده اند حامیان انتقادی مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم همراه خود حماس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید کدام ممکن است اصل کار باید حداقل همراه خود هدف شومینه بس میان اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین دنبال شود. رابرت پولی قویاً اجتناب کرده اند مفهوم تشکیل 2 مقامات فلسطینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیلی حمایت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را تنها راه رفع برای نبرد های جاری بین 2 طرف از آن آگاه است. پولی بیشتر اوقات توسط محافل طرفدار اسرائیل شناخته شده به عنوان “ضد اسرائیل” توضیح دادن تبدیل می شود. اسرائیلی ها استدلال شخصی را تأیید می کنند کدام ممکن است رابرت پولی نیز ضد اسرائیل است، به طور قابل توجهی {به دلیل} مخالفت پدرش سیمون پولی همراه خود رژیم. دقیقاً این دلیل است است کدام ممکن است اسرائیلی ها حضور او در مقامات های آمریکا را خصمانه همراه خود اسرائیل می دانند.

آثار آشکار شده اجتناب کرده اند رابرت پولی
رابرت پولی نویسنده صدای الجزایر: جهان سوم، انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی انتقال به اسلام است. این کتاب توسط انتشارات دانشکده کالیفرنیا در سال 1996 آشکار شده است. رابرت پولی علاوه بر این این کتاب، مقالات تحقیقاتی متعدد را در قالب کار شخصی برای گروه در سراسر جهان فاجعه با توجه به موضوعات مختلف مرتبط همراه خود بخش پوشش خارجی (به طور قابل توجهی همراه خود ملاحظه به جهان خاورمیانه). وی در همین راستا مقالات زیادی با توجه به موضوعات مختلف مرتبط همراه خود پوشش خارجی در روزنامه ها، مجلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنلاین موقعیت یابی های خبری اصلی جهانی نوشته است.


* کتاب رابرت پولی «صدای الجزایر: جهان سوم، انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرویدن به اسلام» توسط انتشارات دانشکده کالیفرنیا (1996) آشکار شده است.

رابرت پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادله اتمی ایران
رابرت پولی، در کنار همراه خود افرادی مربوط به ویلیام برنز را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان کری، یکی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی کلیدی در مذاکرات هماهنگی برگام در سال 2015 بود.

مذاکرات آمریکا در آن نقطه به همان اندازه حد زیادی مطابق همراه خود دیدگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضع سیاسی افرادی مربوط به رابرت پولی بود کدام ممکن است کانال‌های دیپلماتیک باید همراه خود دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی دشمنان آمریکا دفاع کردن شود. در واقع این دلیل نباید به این نتیجه ختم شود کدام ممکن است افرادی مربوط به رابرت پولی فضای مساعدی را برای ورزش ایران در بخش دیپلماسی فراهم کرده اند. آرون دیوید میلر، یکی اجتناب کرده اند چهره‌های عالی پوشش خارجی آمریکا برای خاورمیانه در مقامات‌های مختلف آمریکا می‌گوید: «تا حد زیادی انتخاب کردن‌های عقب کشیدن دانستن درباره رابرت پولی درمورد به افرادی است کدام ممکن است هیچ دانشی ندارند. آنها او را ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌خواهند ادراک کنند کدام ممکن است او اساساً هیچ مفهوم ای اجتناب کرده اند مزیت سراسری آمریکا ندارد.” حضور رابرت پولی در خدمه پوشش خارجی مقامات اوباما به طور قابل توجهی در جریان مذاکرات پیش اجتناب کرده اند هماهنگی برجام، انتقادات زیادی را در محافل صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفت همراه خود هرگونه برخورد دیپلماتیک همراه خود ایران برانگیخت. این نهادها به طور قابل توجهی مقامات اوباما را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه او را به متعهد شدن رویکرد نامناسب در قبال تهران متهم کردند.

رابرت پولی همراه خود انتقاد از حداکثر اجتناب کرده اند مقامات ترامپ {به دلیل} خروج اجتناب کرده اند هماهنگی برگام ذکر شد: روزی کدام ممکن است هماهنگی برجام منعقد شد، چاره‌ای جز این نداشتیم: در قالب مذاکرات هسته‌ای همراه خود تهران، باید زمینه برای تجویز ایران فراهم شود. هر دو ما شاهد پیشرفت فوری در پرونده هسته‌ای ایران بودیم.» انواع امکان مذاکره علاوه بر این به تحمیل جهانی ایمن‌تر کمک کرد. موضوعی کدام ممکن است به تذکر رابرت پولی، انصافاًً در راستای مزیت سراسری آمریکا است. همراه خود این جاری، پس اجتناب کرده اند پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آمریکا برای سال 2020، رابرت پولی در مقاله ای برای گروه در سراسر جهان فاجعه تاکید کرد کدام ممکن است ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا باید بدون در نظر گرفتن زودتر به هماهنگی برجام بازگردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهدات شخصی را اجتناب کرده اند اوج بگیرند. {در این} تعیین کنید مهم توافقنامه.به طور قابل توجهی می گوید: این سیستم ایران انصافاًً نامنظم است.خواد مند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم به همان اندازه روزی کدام ممکن است تنشایی، ناحیه میان آمریکا، را انتخاب کنید و انتخاب کنید چارکایش چنان است، ایران، ایران، را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها خیلییییییییییییییییییییییییی

رابرت پولی در مقامات بایدن، شناخته شده به عنوان فرستاده ویژه مقامات آمریکا در امور ایران، وظیفه مدیریت خدمه مذاکره کننده آمریکا در مذاکرات هسته ای وین را بر عهده داشت کدام ممکن است جستجو در احیای هماهنگی برجام است. مسئولیتی کدام ممکن است او ادامه دارد دارد.

بن رودز، مشاور ایمنی سراسری سابق مقامات آمریکا در زمان انتصاب رابرت پولی به مقامات بایدن ذکر شد: پیام این انتصاب اینجا است کدام ممکن است واشنگتن از نزدیک جستجو در هماهنگی همراه خود تهران است. رابرت پولی تاکید می تنبل کدام ممکن است خروج حسن روحانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتش اجتناب کرده اند توانایی در ایران قابل دستیابی است ضربه مهلکی به الگو دیپلماتیک همراه خود ایران نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه را احیا کردن برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت {در این} زمینه به راحتی تنبل.

برخی اجتناب کرده اند منتقدان رابرت پولی او را به انعطاف بیش اجتناب کرده اند حد در چارچوب مذاکرات هسته ای وین همراه خود ایران متهم می کنند. آنها به طور قابل توجهی خاطرنشان کردند کدام ممکن است این رویکرد شخصی رابرت پولی بود کدام ممکن است در نتیجه خروج ریچارد نئوو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آریان طباطبایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این برخی اجتناب کرده اند چهره های عالی تولید دیگری اجتناب کرده اند خدمه مذاکره کننده هسته ای آمریکا همراه خود ایران شد. به طور قابل توجهی پس اجتناب کرده اند جدایی ریچارد نئوو اجتناب کرده اند خدمه مذاکره کننده آمریکا، خاص شد کدام ممکن است او همراه خود رابرت پولی با توجه به عمق مبارزات علیه ایران اختلافات قابل توجهی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است انتخاب به توقف این خدمه به مدیریت رابرت پولی گرفته است. .

* رابرت پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انریکه مورا، معاون هماهنگ کننده پوشش خارجی اتحادیه اروپا در محیط مذاکرات هسته ای وین

این در حالی است کدام ممکن است رابرت پولی شناخته شده به عنوان عالی دیپلمات آمریکایی تنها به مزیت سراسری آمریکا پایبند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیراً در شرایطی کدام ممکن است گمانه زنی های مختلف دانستن درباره بردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجتناب کرده اند فهرست گروه های تروریستی آمریکا توسط مقامات آمریکا مطرح شده است. وی تاکید کرد کدام ممکن است این اقدام (علی رغم اجرای بوتلگ آن توسط مقامات ترامپ) توسط مقامات بایدن اجرا نخواهد شد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، مواضع مکرر دیپلمات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران ارشد مذاکره کننده کشورمان اجتناب کرده اند جمله «حسین امیرعبداللهیان» مبنی بر اینکه آمریکا در مذاکرات وین زیاده خواهی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید معقول به امتیازات مورد توجه قرار گرفت نمی شود، این اظهارات را جستجو در داشته است. پولی کشش زیادی را در قبال ایران نماد می دهد، در واقع 9 اعراب.

به طور گسترده، رابرت پولی را باید اجتناب کرده اند آن دسته سیاستمداران آمریکایی دانست کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق مجاری دیپلماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره جستجو در تضعیف اساس های توانایی کشورمان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکردهای آنها را در سطح اول باید شناخته شده به عنوان تولید دیگری مظاهر اقدامات خصمانه افرادی چون دونالد دانست. ملت ما.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر