آژانس به داده ها حافظه دوربین های نصب شده در نطنز ورود ندارد


به گزارش فارس، در پی تخلیه گزارش جدید مدیرکل آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی دانستن درباره راستی آزمایی اجرای برجام، «محمدرضا غیبی» رئیس آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی تصویر دائم جمهوری اسلامی ایران. وی در مخلوط گروه های در سراسر جهان در وین در ادعا ای گفتن کرد: آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی بر اجرای هیات مدیره آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی بر مقدمه تصمیم شماره 2231 شورای ایمنی نظارت می تدریجی کدام ممکن است به اطلاع اعضای شخصی می رساند. فینال پیشرفت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این داده ها فنی مرتبط جدید. ورزش های هسته ای ایران

دارایی ها رسانه ای به نقل اجتناب کرده اند آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی گزارش دادند کدام ممکن است این آژانس دوربین های نظارتی را در قدرت ایران در نطنز نصب کرده است.

پس اجتناب کرده اند اظهارنظر جدیدترین آژانس بین‌المللی نشاط اتمی در خصوص اقدام جمهوری اسلامی ایران در سوئیچ از کیت می خواست برای مونتاژ اجزا سانتریفیوژ اجتناب کرده اند قدرت کرج به نطنز، این آژانس بین‌المللی اجتناب کرده اند نصب دوربین‌های نظارتی بی نظیر شخصی در نطنز خبر داد.

غبی ذکر شد: {در این} گزارش، چون آن است قبلا گزارش شده بود، گفتن شد کدام ممکن است ایران در 13 فروردین به آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی اطلاع داده است کدام ممکن است تمامی ماشین های ساخت سانتریفیوژ در کرج را به نطنز منتقل کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسان آژانس در شبیه به روز آنها را راستی آزمایی کردند. ” همه آنها غیر سرزنده هستند.

گیبه یکپارچه داد: این آژانس در 21 فروردین نصب دوربین های مدار بسته شخصی را در نطنز به بالا رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلمب این خودروها در شبیه به روز برداشته شد. در شبیه به روز ایران به آژانس اطلاع داد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این ماشین‌ها برای ساخت لوله‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیغه‌های گریز اجتناب کرده اند وسط استفاده می‌شود. ایران علاوه بر این در 13 آوریل به آژانس اطلاع داد کدام ممکن است خودروهای فعلی در موقعیت یابی جدید در شبیه به روز سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی شدند.

رئیس هیئت ایرانی علاوه بر این ذکر شد: آژانس همچنان به داده ها حافظه دوربین های نصب شده ورود ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است ایران به اپلیکیشن برجام بازنگردد، داده ها مربوطه در اختیار آژانس قرار نخواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار خواهد گرفت. انبار شده همراه خود ایران

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر