آیا مجلس باید متن توافق احتمالی را تصویب کند؟


به گزارش ایسنا، ابوالفضل آمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس باید متن توافق احتمالی را تصویب کند؟ وی تصریح کرد: نکته کلیدی در مورد اهداف مذاکرات این است که مردم ایران از منافع اقتصادی برخوردار شوند. رفع موانع تجارت خارجی ایران و رفع محدودیت های غیرقانونی فروش نفت. همچنین باید به منابع فروش نفت دسترسی داشته باشیم تا نیازهای جمعیت کشورمان را برآورده کنیم. بازرگانان نیز این روند را در تجارت خارجی دنبال می کنند. این مسیر در مذاکرات طی شده و یک الزام هم هست. در نهایت نتیجه مذاکرات، گزارشی از رفع تحریم ها خواهد بود که دولت باید آن را به مجلس ارائه کند. این معیار ارزیابی ما در مجلس است.

وی با بیان اینکه «متن توافق احتمالی نیازی به تصویب در مجلس ندارد، اما گزارش دولت درباره لغو تحریم ها باید در مجلس بررسی شود»، گفت: متن برجام در مجلس رای نیاورد. دوره قبلی. در واقع در مجلس نهم اجازه اجرای برجام را دادند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: در قانون اقدام راهبردی اشاره ای نشده است که متن توافقنامه باید تصویب شود، اما دولت باید گزارشی درباره لغو تحریم ها ارائه کند و پس از آن اگر گزارش تصویب شد، گزارش لغو می شود تحریم، مجلس مجوز اقدامات متقابل به دولت را صادر کرد.