آیا کسی می تواند با نوشیدنی های رژیمی مانند “ارائه” بدون غذای جامد زنده بماند و تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن خود را تامین کند؟ آیا سطح ویتامین آنها در محدوده طبیعی باقی می ماند؟ آیا آن چیزی که به بیماران مبتلا به سوء تغذیه در بیمارستان می دهند (یا چیزی بسیار مشابه) را تضمین می کند؟ : غذا


آیا کسی می تواند با نوشیدنی های رژیمی مانند “ارائه” بدون غذای جامد زنده بماند و تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن خود را تامین کند؟ آیا سطح ویتامین آنها در محدوده طبیعی باقی می ماند؟ آیا آن چیزی که به بیماران مبتلا به سوء تغذیه در بیمارستان می دهند (یا چیزی بسیار مشابه) را تضمین می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *