آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه ماند.


به گزارش فارس، بر اساس ماده 9 آیین نامه داخلی شورای عالی حوزه های علمیه، دبیران اول و دوم این نهاد عالی حوزه علمیه هر دو سال یک بار با رأی مستقیم اعضای هفت نفره آن انتخاب می شوند. شورا.

همچنین همانطور که در ماده 25 آیین نامه مذکور آمده است، مدیران حوزه های علمیه سراسر کشور نیز برای مدت دو سال توسط اعضای این شورا انتخاب می شوند.

عصر دیروز 15 شهریور 1401 جلسه صد و بیست و نهمین جلسه شورای جامعه مدرسین در محل جامعه مدرسین حوزه علمیه کوما تشکیل شد.

در این جلسه آیت الله سید هاشم حسینی بوچری به عنوان دبیر شورای عالی حوزه های علمیه، آیت الله جواد مراوی به عنوان دبیر دوم آن شورا و آیت الله علیرضا اعرافی به عنوان مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور برای دو سال دیگر انتخاب شدند.

در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین حسین رخیمیان به مدت دو سال دیگر به عنوان سرپرست دبیرخانه شورای عالی حوزه های علمیه انتخاب شد.

شایان ذکر است، آیت الله سید هاشم حسینی بوشری از سال 1396 دبیر شورای عالی حوزه های علمیه بوده و آیت الله اعرافی نیز از سال 1394 مدیریت حوزه های علمیه سراسر کشور را بر عهده داشته است.