اتحادیه اروپا: به تصویر فارکس اعتقاد نکنید!


اگرچه نمایندگی‌های غول پیکر اجتناب کرده اند ارزهای دیجیتال حمایت می‌کنند، گروه‌های ترتیب‌کننده‌های بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه اتحادیه اروپا ادعا‌ای مشترک آشکار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مشتریان هشدار دادند کدام ممکن است سرمایه‌گذاری دسترس در بازار ارزهای دیجیتال قابل دستیابی است خطر اجتناب کرده اند انگشت دادن تمام پول شخصی را داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً طعمه پاره کردن شود.

ادعا مشترک سه نهاد اتحادیه اروپا به رئوس مطالب زیر است:

بلعیدن کنندگان کشف نشده خطر فوق العاده بالایی هستند کدام ممکن است با کسب این دارایی، تمام پول شده شخصی را اجتناب کرده اند انگشت بدهند. آنها نیاز دارند اجتناب کرده اند خطرات فروش فریبنده اجتناب کرده اند طریق رسانه های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیرگذاران آگاه باشند.

به زبان آسان، ترتیب‌کننده‌های اتحادیه اروپا در ادعا‌ای دانستن درباره سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به مشتریان هشدار می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق می‌کنند کدام ممکن است آنها خرس هیچ قوانین شرکت ها پولی اتحادیه اروپا نیستند.

موسسات درگیر هستند کدام ممکن است بلعیدن کنندگان 1000 فارکس دیجیتال مختلف اجتناب کرده اند جمله بیت کوین (BTC) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتر (ETH) را خریداری کنند کدام ممکن است 60 نسبت بازار را نمایند، با بیرون اینکه اجتناب کرده اند خطرات آن آگاه باشند.

خطرات مهم دسترس در بازار ارزهای دیجیتال
بازار ارزهای دیجیتال
برای این منظور، رگولاتورها هفت نوع خطر را فهرست کرده اند کدام ممکن است بلعیدن کنندگان قابل دستیابی است دسترس در بازار کریپتو با آن مواجه شوند. {در این} ادعا نوسانات بیش از حد در ارزهای دیجیتال، دانش نادرست، فقدان جنبه های امنیتی، پیچیدگی محصول، غیر صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های مخرب، عدم شفافیت قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقدینگی زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان هک را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات امنیتی شناخته شده به عنوان خطرات بازار ارزهای دیجیتال اشاره کردن شده است.

در پایان، ناظران اجتناب کرده اند این شانس استفاده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تأثیر زیست محیطی برخی ارزهای دیجیتال در داده های شخصی ردیابی می کنند. این ادعا با جملات زیر به نوک می رسد:

بلعیدن کنندگان علاوه بر این باید بدانند کدام ممکن است ساخت برخی اجتناب کرده اند ارزهای دیجیتال قدرت زیادی می طلبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پیامدهای زیست محیطی دارد.

انتهای پیام