اتصال بین بلعیدن نمک، مشکلات وزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش وزنبه گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، مقدار به سختی نمک برای بهزیستی حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد کلیدی در تعادل الکترولیت ها، افزایش وضعیت گروه های عضلانی، فشار خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ دهنده های عصبی دارد. نمک اجتناب کرده اند کلرید سدیم بازسازی شده است.

سدیم خوب ماده معدنی حیاتی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند وعده های غذایی بدست آمده می کنیم، چون در کل روز نمک اجتناب کرده اند کف دست می دهیم، باید روزانه نمک بلعیدن کنیم به همان اندازه بدنمان انجام صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعادلی داشته باشد، با این حال خواه یا نه این سبک باعث افزایش وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات وزنی تبدیل می شود؟

تا حد زیادی بیاموزید:

خواه یا نه نمک باعث افزایش وزن تبدیل می شود؟

نمک باعث افزایش وزن تبدیل می شود با این حال 9 {به خودی خود} اما علاوه بر این به طور غیرمستقیم به گونه ای کدام ممکن است تمایل به غذا را تحریک کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به وعده های غذایی مصرف کردن را افزایش می دهد. به دلیل، این عاملی برای پرخوری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می شود کدام ممکن است غذاهای سرشار اجتناب کرده اند چربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی بیشتری بلعیدن کنیم.

اکثر {افرادی که} بیش اجتناب کرده اند آنچه کدام ممکن است باید نمک بلعیدن می کنند، مقدار غذایی کدام ممکن است بلعیدن می کنند تا حد زیادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل نمک افت پوند را برای شما ممکن است دردسر می تنبل.

میزان نمک مصرفی روزانه چقدر {باید باشد}؟

متخصصان معمولاً طرفدار می کنند کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند 2300 میلی خوب و دنج سدیم در روز نخورید. اگر بتوانید کمتر اجتناب کرده اند این نمک بلعیدن کنید، وضعیت بهتری خواهید داشت. اشخاص حقیقی تحت تأثیر {فشار خون بالا} نباید بیش اجتناب کرده اند 1500 میلی خوب و دنج سدیم در روز بلعیدن کنند، با این حال بلعیدن کمتر اجتناب کرده اند 1000 میلی خوب و دنج در روز برای اشخاص حقیقی جوان ممکن است فشار خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت روده ها را افزایش بخشد، بعد از همه با توجه به اینکه در بلعیدن آن زیاده روی نکنند، از بلعیدن بیش از حد سدیم قطعا خطر را افزایش می دهد. . اجتناب کرده اند در حال مرگ

خواه یا نه نمک شامل انرژی است؟

نمک انرژی ندارد با این حال بلعیدن بیش اجتناب کرده اند حد آن در نتیجه افزایش وزن تبدیل می شود از باعث تبدیل می شود انرژی بیشتری بلعیدن کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل وقتی انرژی بیشتری بلعیدن کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی بخوریم اضافه وزن می شویم چون آن است در ابتدا گفتیم نمک در {به خودی خود} ممکن است را اضافه وزن نمی شود، با این حال مصرف کردن آن به شکلی مایل باعث افزایش تمایل به غذا را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش وزن تبدیل می شود.

نمک عادت آور است

ما {برای زنده ماندن} به سدیم خواستن داریم. هیکل ما به نمک خواستن دارد. ویژه به ویژه پس اجتناب کرده اند اجتناب کرده اند کف دست دادن از سدیم. هنگامی کدام ممکن است سدیم کم است، ذهن علامت هایی کشتی می تنبل کدام ممکن است ما را به مصرف کردن غذاهای شور وادار می تنبل. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است مصرف کردن نمک عادت آور است، بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی اعتیادآور باشد، اشتهای ما به آن است تا حد زیادی تبدیل می شود.

نمک بیش از حد در رژیم غذایی باعث افزایش چربی تبدیل می شود

نمک برای افت پوند مفید نیست. سدیم بر سلول های احساس چربی تأثیر می گذارد. مصرف کردن بیش اجتناب کرده اند حد سدیم باعث بالاتر شدن سلول ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش چربی هیکل تبدیل می شود، با این حال به هر طریقی ما به نمک کمتری خواستن داریم.

کاهش سدیم برای افت پوند نیز خطرناک است

محدودیت سدیم ارتباط مستقیمی همراه خود افزایش احساس چربی دارد. متعاقباً باید تعادل 1000 به همان اندازه 1500 میلی خوب و دنج سدیم را در کل روز محافظت کنید.

نمک باعث نفخ تبدیل می شود

نمک باعث تبدیل می شود ما اضافه وزن به تذکر برسیم از شامل از آب در هیکل است. روزی کدام ممکن است نمک زیادی بلعیدن می کنیم، از آب در هیکل مخلوط تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است اضافه وزن شویم.

به دلیل باعث نفخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم تبدیل می شود کدام ممکن است می توانید همراه خود غذاهای غنی اجتناب کرده اند پتاسیم آن را کاهش دهید، از پتاسیم {به دلیل} تجمع آب در موز، پسته، تخمه آفتابگردان، دانه چیا، عدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسفناج باعث افت پوند اضافی تبدیل می شود. .

نمک برای افت پوند {مفید است}

نمک خوب ماده برتر برای افت پوند است، با این حال متوسط سبک خنثی وعده های غذایی را افزایش می بخشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک خالص آن را افزایش می بخشد، متعاقباً می توانید آن را همراه خود سایر ادویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها طبیعی ترکیب کردن کنید. موادی کدام ممکن است انرژی کمتری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند به افت پوند کمک کنند.

نمک حساسیت به انسولین را افزایش می بخشد

نمک نیز گاهی در افت پوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش حساسیت به انسولین کارآمد است. بلعیدن بیش اجتناب کرده اند حد نمک نیز در نتیجه از دوام به انسولین تبدیل می شود کدام ممکن است ممکن است در نتیجه دیابت نوع 2 هر دو مشکلات وزنی شود. از دوام به انسولین ممکن است باعث افزایش وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید منجر تأکید کردن اکسیداتیو، تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اختلال در انجام میتوکندری شود.

انتهای پیام/