اتفاقی جالب در بازار سکه و طلانایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به نوسانات کم بازار جهانی طلا از آرامش بازار سکه و طلا در هفته جاری نسبت به هفته های گذشته خبر داد. در این هفته با وجود افزایش قیمت سکه تمام و یک گرمی و همچنین قیمت طلا، قیمت نیم سکه و ربع سکه کاهش یافت.