اثرات وحشتناک گل و حشیش بر بدن / اینفوگرافیک


عکس گروه A،
4010409149

افرادی که از حشیش استفاده می کنند برای درک احساسات (لذت، خشم، غم و اندوه) زمان بیشتری طول می کشد. زیرا THC (THC، ماده فعال حشیش) بخشی از مغز را که برای تشخیص احساسات ضروری است، مختل می کند.