اجتناب کرده اند چه سنی کودک را به آموزش داده شود زبان دوم الهام بخش کنیم؟


با این حال تحقیقات {به روز} نماد می دهد کدام ممکن است این ترس بی مقدمه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی شواهد نماد می دهد کدام ممکن است اگر بعد اجتناب کرده اند 10 سالگی آغاز به آموزش داده شود زبان دوم کنیم، بالقوه است به هیچ وجه نتوانیم انصافاًً 2 زبانه شویم. همه اینها نشان می دهد که کودکان می توانند همزمان 2 زبان را یاد بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شود زبان دوم در سنین زیرین فواید زیادی دارد.

مزایای آموزش داده شود زبان دوم برای جوانان

اگر به در نظر گرفته شده آموزش زبان دوم به فرزندتان هستید، بالقوه است برای درمان مزایایی کدام ممکن است این توانایی بالقوه است برای فرزندتان در بلند مدت داشته باشد، مفید باشد:

کودکانی کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند 5 سالگی زبان عکس را یاد می گیرند اجتناب کرده اند شبیه به نیمه ذهن برای آموزش داده شود زبان دوم استفاده می کنند کدام ممکن است برای آموزش داده شود زبان مادری شخصی استفاده می کنند. تحقیقات نماد می دهد کدام ممکن است آموزش داده شود زبان دوم علاوه بر این افزایش حافظه، هدف اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه انجام تعدادی از کار، توانایی های رفع دشواری، در نظر گرفتن انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنیدن را افزایش می دهد. کودکانی کدام ممکن است به زبان‌های تولید دیگری مسلط هستند، سیگنال‌هایی اجتناب کرده اند افزایش خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف‌پذیری روانشناختی نماد می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای شناختی آموزش داده شود زبان تأثیر مستقیمی بر پیشرفت تحصیلی کودک دارد. در مقابل همراه خود کودکان با بیرون زبان اضافی، کودکانی کدام ممکن است 2 زبانه هستند توانایی های مطالعه، نوشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاضی را افزایش می بخشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً در آزمون های معمول نمره بالاتری کسب می کنند.

متعاقباً، برخلاف تصور رایج، 9 تنها کودکان خردسال همراه خود آموزش داده شود همزمان چندین زبان گیج می‌شوند، اما علاوه بر این فراگیری زبان دوم در اوایل اقامت ذهن را برای آموزش داده شود متعدد اجتناب کرده اند زبان‌های تولید دیگری کنار هم قرار دادن می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان وطنی اجتناب کرده اند زبان‌های تولید دیگری را در اختیار می‌گذارد. جایگزین های بلند مدت

از چه سنی کودک را به یادگیری زبان دوم تشویق کنیم؟

50 نسبت آموزش داده شود در سن 4 سالگی تعیین کنید خواهد گرفت

همه محققان موافقند کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن کودک زودتر آغاز به آموزش داده شود زبان دوم تنبل، بیشتر است. برخی اجتناب کرده اند محققان می گویند کدام ممکن است توانایی های زبان دوم در سن 6، 7 سالگی هر دو زودتر به سر شخصی می رسد. دیگران اعلام کردن می کنند کدام ممکن است این پنجره به همان اندازه بلوغ یکپارچه دارد، با این حال همه قبول دارند کدام ممکن است آموزش داده شود منصفانه زبان جدید برای کودک پس اجتناب کرده اند بلوغ دشوارتر است. این {به دلیل} اصلاحات رشدی در ذهن نوزادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان هنگام آموزش داده شود زبان است.

تحقیق دانشکده هاروارد تأیید می تنبل کدام ممکن است اگر کودکان زبان دوم را در سنین زیرین بیاموزند، خلاقیت، توانایی های در نظر گرفتن انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشش افکار به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. اعتقاد بر اینجا است کدام ممکن است سال های پیش دبستانی بخش مهمی اجتناب کرده اند اقامت کودک است، به طور قابل توجهی سه سال اول اقامت او. این روزی است کدام ممکن است اساس های رفتار، در نظر گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شود گذاشته تبدیل می شود.

تحقیقات نماد داده است کدام ممکن است 50 نسبت اجتناب کرده اند بالقوه ما برای آموزش داده شود در 4 سالگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 30 نسبت تولید دیگری در 8 سالگی انبساط می تنبل. این دلیل است است کدام ممکن است 4 سال بهتر از زمان برای الهام بخش کودک به آموزش داده شود زبان دوم است. همراه خود این جاری، این بدان معنا نیست کدام ممکن است 80 نسبت اجتناب کرده اند داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شود منصفانه شخص در گذشته اجتناب کرده اند هشت سالگی تعیین کنید خواهد گرفت، اما علاوه بر این به این معناست کدام ممکن است کودکان در تعدادی از سال اول اقامت مسیرهای بی نظیر آموزش داده شود شخصی را رشد می دهند.

تسلط بر زبان مادری پیش خواستن آموزش داده شود زبان دوم است

کودکانی کدام ممکن است زبان مادری شخصی را روان صحبت نمی کنند، برخی حروف را غیر از یکدیگر به کار می برند، {نمی توانند} حرف خاصی را گفتن کنند، برخی عبارات را تفسیر می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی آموزش داده شود زبان دوم را ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چنین مواردی کفگیرها نباید کودک را مجبور به آموزش داده شود زبان دوم کنند. از {در این} صورت علاوه بر این تاخیر در آموزش زبان اول، آموزش زبان دوم نیز تمدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناکارآمد {خواهد بود}. علاوه بر این مشکلات آموزش داده شود در کودکانی کدام ممکن است زبان مادری آنها تسلط کافی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش زبان دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم آنها زود آغاز تبدیل می شود، تا حد زیادی است. به معنای واقعی کلمه هستند زبان مادری بالقوه آموزش داده شود زبان دوم را پیشنهادات. متعاقباً کودکی کدام ممکن است همراه خود زبان مادری شخصی ضرر دارد {نمی تواند} در آموزش داده شود زبان دوم سودآور شود.

از چه سنی کودک را به یادگیری زبان دوم تشویق کنیم؟

تعدادی از نکته مهم برای آموزش زبان دوم به کودکان

برای الهام بخش کودکان به آموزش داده شود زبان دوم، نکته ای کدام ممکن است کفگیرها باید به آن کانون توجه کنند، لذت برداشتن اجتناب کرده اند زبان دوم برای کودک است. آموزش داده شود زبان دوم نباید به گروه درس محدود شود، اما علاوه بر این کفگیرها باید اجتناب کرده اند طریق ورزش های اساساً مبتنی بر ورزشی، آموزش داده شود زبان را برای جوانان ساده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت بخش کنند. برای آموزش سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد زبان دوم به کودک، ملاحظه به اطلاعات زیر حیاتی است:

اجازه دهید آموزش داده شود البته است {اتفاق بیفتد}

اجتناب کرده اند خرس فشار توصیه فرزندتان برای بررسی، ورزش هر دو آموزش داده شود عبارات جدید . به عنوان جایگزین، ورزش های آسان زبان دوم را در این سیستم روزانه کودک پیش دبستانی شخصی بگنجانید. موسیقی ها هر دو قافیه های مهد کودک را به زبان عکس بیاموزید، این سیستم های تلویزیونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم های دوزبانه را همراه خود هم تماشا کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی های رومیزی 2 زبانه را انجام دهید.

فرزندتان را الهام بخش کنید کدام ممکن است معلم شود

یکی اجتناب کرده اند بهتر از راه‌ها برای اینکه کودک چیزی یاد بگیرد، کمک به آموزش دیگران است. اجتناب کرده اند فرزندتان بخواهید معادل منصفانه معلم ارائه می دهیم آموزش دهد. این مد علاوه بر این اینکه تمرینی برای کودک است، اعتقاد به نفس او را نیز افزایش می دهد.

کودک شخصی را همراه خود جملات سازنده الهام بخش کنید

وقتی فرزندتان در امتحان شده است زبان دوم را یاد بگیرد، اجتناب کرده اند جملات مثبتی معادل: “وای! او را الهام بخش کنید کدام ممکن است چقدر به درس کنجکاوی دارید به همان اندازه بتوانید یاد بگیرید” هر دو “آفرین، چقدر خوشایند عبارات را یاد گرفتید” بیشترین استفاده را ببرید.

همراه خود هم کتاب بیاموزید

کتاب های 2 زبانه می توانند دایره واژگان کودک خواهید کرد را توسعه دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او کمک کنند به همان اندازه توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک شخصی را اجتناب کرده اند سنت های مختلف افزایش دهد.

تماشای فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارتون

راه مفید تولید دیگری برای آموزش داده شود تماشای فیلم به زبان بی نظیر است. این مد آموزش داده شود به افزایش ساختار گفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جملات کودک خواهید کرد {کمک می کند}.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر