احتمالا ترم تابستان را لغو می کنیم


دکتر ابوالفضل شاه آبادی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه امتحانات نهایی دانشگاه الزهرا به طور کامل برگزار می شود، اظهار کرد: کاملاً رعایت شده و ماسک زده اند. به همین دلیل با توجه به مصوبات وزارت علوم و به دلیل ظرافت خاص خود، آزمون ها به صورت کامل برگزار می شود.

وی با بیان اینکه امتحانات دانشگاه الزهرا از روز گذشته آغاز شده است، افزود: امتحانات نهایی دانشجویان ما تا 25 تیرماه ادامه دارد. امتحانات دوره عمومی ما سه روزه است و امتحانات دوره تخصصی ما از دوم تیرماه شروع می شود.

معاون آموزشی دانشگاه الزهرا درباره ترم تابستانی این دانشگاه گفت: ما می خواستیم ترم تابستانی داشته باشیم، اما از آنجایی که وزارتخانه برای ترم تابستانی حضوری اصرار دارد، احتمالا ترم تابستانی نخواهیم داشت. به دلیل اینکه در سال های گذشته ترم تابستان را نیز به صورت مجازی می گذراندیم، همچنان منتظر دستورات وزارتخانه هستیم، زیرا برای سال تحصیلی جدید قصد داریم خوابگاه های دانشگاه الزهرا را بازسازی کنیم و این بازسازی را در دانشگاه الزهرا انجام خواهیم داد. تابستان به همین دلیل امکان گذراندن ترم تابستان را به صورت حضوری نداریم.

دکتر شاه آبادی در این خصوص تاکید کرد: برنامه ریزی برای گذراندن ترم تابستانی داشتیم و مکاتبات لازم را انجام دادیم اما اکنون به دلیل نامه وزارتخانه منتظریم. اما اگر امکان گذراندن ترم تابستان به صورت مجازی وجود نداشته باشد، ترم تابستان را لغو می کنیم.