احتمال افزایش طرفدار کرونا در اردیبهشت/ بدهی 8000 میلیاردی تامین اجتماعی بیمارستان ها


دکتر سعید کریمی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با خبرنگار بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با خبرگزاری دانشمند، دانستن درباره وضعیت کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان ها ذکر شد: شرایط برای کرونا بیشتر شده است. بعد از همه در مورد سفر نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدهای صورت گرفته، انواع مراجعه کنندگان سرپایی به بیمارستان ها یک مدت کوتاه افزایش کشف شد. متعاقباً در 29 اسفند انواع مبتلایان سرپایی به بیمارستان ها حدود 10000 نفر بود با این حال درست در این لحظه بین 17000 تا 18000 نفر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مبتلایان سرپایی را افزایش داده ایم.

موج از حداکثر هاله در جاری حاضر غیرمنتظره است
وی افزود: خوشبختانه میزان بستری شدن در بیمارستان افزایش چندانی نداشته است. نرخ بستری شدن در بیمارستان، پذیرش در بخش مراقبت های ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر کاهش یافته است است. از ما با موج گروتسک Omicron شکاف داریم. در عین جاری، در مورد شرایط حال، در جاری حاضر پیش بینی موج فاجعه بار عکس را نداریم. گرچه کدام ممکن است افزایش طرفدار داریم. بعد از همه همه اینها به شرطی است کدام ممکن است مهاجم عکس وجود نداشته باشد. {در این} صورت برای دو نفر تا 3 ماه بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا ابتدای تابستان پیش سوراخ بینی تبدیل می شود کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است در اردیبهشت شاهد افزایش طرفدار باشیم، با این حال به آگاه کمیته آموزشی، موج فاجعه بار بعید است.

کریمی با دقیق اینکه بر مقدمه پیش سوراخ بینی ها در صورت عدم وجود کرنش جدید فعلا پیک عکس نخواهیم داشت با این حال {به دلیل} رعایت نکردن افزایش طرفدار شاهد هستیم، ذکر شد: این پیش سوراخ بینی ها بر مقدمه اطلاعاتی است کدام ممکن است داریم. حالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر تنظیم نکند.»

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: افراد نوبت سوم واکسن کرونا را تزریق کنند. از فوق العاده کارآمد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری پروتکل های بهداشتی را رعایت می تدریجی.

بدهی هشت ماهه تامین اجتماعی به بیمارستان های وزارت بهداشت
وی دانستن درباره وضعیت درآمدی بیمارستان ها نیز ذکر شد: صحبت اجتناب کرده اند درآمد بیمارستان ها در موج پنجم از نزدیک کاهش یافته است است. از در آن موج تمرینات انتخابی، بیمارستان ها تعطیل شدند. سعی کردیم شرایط بیمارستانی را در موج میکرونی مدیریت کنیم. با این حال {به دلیل} کرونا قرار نیست تمام شرکت ها بیمارستانی مختص کرونا باشد، بقیه شرکت ها تعطیل می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد به بیماری‌های تولید دیگری مبتلا می‌شوند. در موج ششم توانستیم شرایط را مدیریت کنیم، در عین جاری مبتلایان کرونری به طور درست پذیرفته شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها حاضر شد، در عین جاری تشک، دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها مبتلایان عروق کرونر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این انتخابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرانتخابی وجود داشت. . فرآیند های انتخابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش در بیمارستان، علاوه بر این منصفانه اتاق اورژانس موجود است.

کریمی شکسته نشده داد: بعد از همه اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است افراد در روزهای سر کرونا قابل توجهی اجتناب کرده اند تنظیم بیمارستان می ترسیدند، درآمد اختصاص یافته به بیمارستان ها کماکان رو به کاهش بود، با این حال به مقیاس موج پنجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند آن نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط به خوبی وجود داشت. یک مدت کوتاه افزایش می یابند.” امیدواریم بخشی اجتناب کرده اند شرایط با افزایش تعرفه پزشکی جبران شود. در عین جاری ما در تنگنای پولی شدیدی قرار داریم. درآمد بی نظیر بیمارستان ها درمورد به درآمد شخصی است کدام ممکن است بیمه ها باید بپردازند با این حال متاسفانه تامین اجتماعی حدود 8000 میلیارد تومان به بیمارستان ها بدهکار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است صنوبر نشده است. یعنی حدود هفت تا هشت ماه است کدام ممکن است قیمت های بیمارستان را صنوبر نکرده است.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر