احضار فرستاده سوئد در تهران به وزارت خارجه/ حمید نوری آزاد شود


به گزارش فارس، در پی شکسته نشده بازداشت سیاسی «حمید نوری» توسط سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرائت چکیده‌ای اجتناب کرده اند کیفرخواست دادستان آن ملت در دوره ها فعلی سالن دادگاه وی در استکهلم، «ماتیاس لنتز» فرستاده سوئد در تهران، در حال حاضر یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط دستیار وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه احضار شد.

در احضار فرستاده سوئد به وزارت امور خارجه، مراتب اعتراض از حداکثر جمهوری اسلامی ایران به اتهامات بی اساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختگی کدام ممکن است دادستان سوئد در زمان اظهاراتش متوجه کشورمان کرد، به وی ابلاغ شد. 

* حاضر سیاسی سالن دادگاه سوئد بالا یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمید نوری آزاد شود

دستیار وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه کشورمان استراتژی سالن دادگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازداشت حمید نوری را انصافاً بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل تاثیر اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید القائات کذب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگران گروهک تروریستی منافقین قلمداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاسازی معاندانه علیه جمهوری اسلامی ایران را  قویا محکوم کرد. 

وی علاوه بر این نیازمند بالا دادن به حاضر سیاسی سالن دادگاه سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی حمید نوری، شهروند ایرانی زندانی {در این} ملت شد. 

فرستاده سوئد در پاسخ تصدیق شد مراتب را به افسران وزارت خارجه این ملت گزارش می‌تدریجی.

گفتنی است، خانوار «حمید نوری» شهروند ایرانی زندانی در سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند سابق قوه قضائیه با تخلیه ادعا‌ای، ضمن تشریح فینال وضعیت این شهروند ایرانی، نسبت به دستگیری بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه محاکمه وی در ملت سوئد اعتراض کردند.

{در این} ادعا آمده است: «در مورخ ۹ نوامبر ۲۰۱۹، پلیس سوئد بر مبنای توطئه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب، تبعه ایرانی را به اتهامات واهی دستگیر کرده است. شناخته شده به عنوان خانوار تا مدت‌ها هیچ اطلاعی اجتناب کرده اند عنوان اتهامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت وی نداشتیم. حتی با پیگیری‌هایی کدام ممکن است داشتیم تا مدت‌ها نتوانستیم خبری اجتناب کرده اند وضعیت ایشان بگیریم. این در حالی است کدام ممکن است بر مقدمه موازین حقوق بشری، مقامات بازداشت کننده مکلف است بلافاصله خانوار شخص بازداشت شده را مطلع نماید را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل بازداشت وی را گفتن تدریجی.» 

مورد نیاز به اشاره کردن است در پی هتک حرمت قرآن کریم در سوئد نیز ۲۸ فروردین ماه کاردار سوئد در تهران در غیاب فرستاده این ملت به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر اقدام بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطع مقامات سوئد برای بالا دادن به استکبار به ساحت قرآن کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمین عدم تکرار آن در بلند مدت تأکید شد.