ادعاهای جدید گروسی دانستن درباره ورزش های هسته ای ایران


به گزارش ایسنا، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی قدرت اتمی در ذکر شد‌وگو با روزنامه اسرائیلی هیوم، در {پاسخ به} سوالی دانستن درباره روابط تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آژانس بین‌المللی قدرت اتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافیت بر بالا این سیستم هسته‌ای ایران، ذکر شد: تحریک کردن به کار شناخته شده به عنوان مدیرکل آژانس در سراسر جهان قدرت اتمی. ناظر قدرت اتمی گروه ملل، ممکن است با رویکردی انصافاًً واضح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستقیم نسبت به ایران آغاز کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صراحت گفتم کدام ممکن است وضعیت {نمی تواند} به همین منوال شکسته نشده یابد. در آن نقطه ممکن است تقاضا ورود دقیق به متعدد اجتناب کرده اند وضعیت‌ها (در ایران) را داشتم، با این حال در ابتدا درخواستم نادیده گرفته نمی شود.

وی با ردیابی به همکاری شخصی با مقامات ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، ذکر شد: شرایط فوق العاده ظریف بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به ایران می رفتم با این حال توانستم این موضوع را رفع کنم. ما سودآور شدیم وارد شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد در ایران تنظیم حکومت رخ داد. با این حال شخصی این استراتژی نتایج خوبی به در کنار نداشت.

گروسی علاوه بر این مدعی شد کدام ممکن است اورانیوم غنی شده در یک واحد مکان نامعلوم در ایران پیدا شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این موضوع درگیر کننده است از هیچ ماده هسته ای در آنجا کشف شد نمی شود.

مدیرکل آژانس خاطرنشان کرد: سوالات ما اجتناب کرده اند ایران واضح، آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده واضح بود. اگر چرخ دنده هسته ای وجود داشت، الان مکان بودند؟ اگر از کیت موجود است کجاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید با آن چه کار شده است؟ ما سابقه ای {در این} مورد نداریم. این امر منجر به حداقل یک توسعه عصبانی کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه سری سوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ شد کدام ممکن است به صورت جداگانه اجتناب کرده اند تذکر فنی نمی توان به آن است اعتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی عوامل به بن بست منجر شد.

وی در شکسته نشده به تجزیه و تحلیل لغو تحریم‌ها در وین با هدف احیای برجام تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد کدام ممکن است مذاکرات وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران به هم مرتبط هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو امکان بدست آوردن به توافقی کامل یادآور بین‌المللی قدرت اتمی موجود است. آژانس، در حالی کدام ممکن است ایران. بحث با آژانس در سراسر جهان قدرت اتمی آژانس در بن بست قرار دارد، سخت است.

گروسی ذکر شد: “در فینال سفرمان به ایران، با توجه به چگونگی بدست آوردن به شفافیت با توجه به امتیازات باقی مانده به هماهنگی رسیدیم. به معنای واقعی کلمه هستند هیچ هماهنگی اساسی وجود نداشت.” چیزی کدام ممکن است ما به آن است انگشت یافتیم هماهنگی بر بالا راهی برای شفاف سازی امتیازات بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در راه آن هستیم. هفته بلند مدت ایران اولین مجموعه دانش را حاضر خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس می توانیم آن را تجزیه و تحلیل کنیم. خیلی به نتیجه این همکاری متکی است.

وی تاکید کرد: می‌خواهم این موضوعات را روشن کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نتیجه‌ای برسم کدام ممکن است افکار گروه بین‌المللی را دستی تنبل.

رئیس آژانس بین‌المللی قدرت اتمی گروه ملل ذکر شد: ممکن است به هیچ‌کس شک ندارم، با این حال ایران باید ملایم تنبل کدام ممکن است در جستجوی بدست آوردن به سلاح هسته‌ای نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما پاسخ‌های صریح می‌دهیم. ممکن است آرزو می کنم همه عامل را مدیریت کنم. متعاقباً آنچه را کدام ممکن است به ایران گفتم را ارائه می دهیم می گویم. ممکن است به آنها دلیل دادم کدام ممکن است اگر نیاز دارید به حالت دوره ای برگردید، باید شفاف باشید، در هر مورد دیگر مطلقاً غیرقابل دستیابی است. تکرار می کنم کدام ممکن است رویکرد ممکن است خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازنده با این حال در عین جاری دردسرساز گیرانه است.

گروسی در نهایت صحبت‌های شخصی دانستن درباره شبح اسرائیل برای حمله به قدرت هسته‌ای ایران اظهار امیدواری کرد کدام ممکن است به هیچ وجه چنین نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه حمله به قدرت هسته‌ای اجتناب کرده اند تذکر مبانی بین‌المللی ممنوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید اجازه شیوع آن را داد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر