ادعا مشترک بنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاپید کسب اطلاعات در مورد احتمال خروج شناسایی سپاه پاسداران اجتناب کرده اند فهرست تروریستی آمریکا


نخست‌وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در ادعا‌ای مشترک به گزارش‌ها مبنی بر اینکه مقامات آمریکا در جاری تجزیه و تحلیل بردن سپاه پاسداران ایران اجتناب کرده اند فهرست سیاه تروریسم همراه خود ساختار اتهام علیه سپاه پاسداران است، پاسخ دادند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یایر لاپید، وزیر امور خارجه کدام ممکن است نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز هست، درست در این لحظه در ادعا مشترکی کدام ممکن است در مکان اینترنتی این رژیم چاپ شده شد، آمده اند. وزارت حفاظت رژیم صهیونیستی وزارت خارجه آمریکا همراه خود ساختار اتهاماتی علیه سپاه پاسداران اجتناب کرده اند اقدام بالقوه مقامات بایدن برای بردن شناسایی سپاه اجتناب کرده اند فهرست تروریستی آمریکا خبر داد.
{در این} ادعا آمده است کدام ممکن است سپاه پاسداران خوب “گروه تروریستی” است را انتخاب کنید و انتخاب کنید “به سختی می توان ادراک کرد کدام ممکن است آمریکا این گروه را اجتناب کرده اند لیست گروه های تروریستی بردن تنبل.”

آنها علاوه بر این مدعی شدند کدام ممکن است جنبش های از دوام در جهان اجتناب کرده اند جمله حزب الله لبنان، جهاد اسلامی در غزه، انصارالله یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای از دوام در عراق همراه خود سپاه پاسداران ایران مرتبط هستند.

در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند این ادعا، نخست وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر خارجه اسرائیل مدعی شدند کدام ممکن است سپاه پاسداران ایران “به فرماندهی حمله ها به غیرنظامیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان آمریکایی {در سراسر} خاورمیانه است.”

{در این} ادعا آمده است: برای ما روی حیله و تزویر است کدام ممکن است ادراک کنیم رئوس مطالب سپاه پاسداران شناخته شده به عنوان خوب گروه تروریستی در ازای «سازمانی به آسیب نرساندن به آمریکایی‌ها» بردن شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش آخر ادعا این بود: مبارزه همراه خود تروریسم تعهد همه جهان است. ما معتقدیم کدام ممکن است آمریکا در ازای وعده های سوراخ تروریست ها اجتناب کرده اند نزدیک ترین متحدان شخصی بازو نخواهد کشید.
ادعا بنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاپید در پی تخلیه گزارش هایی مبنی بر تجزیه و تحلیل بردن سپاه پاسداران اجتناب کرده اند لیست سیاه تروریستی آمریکا شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند توسعه یادآور هماهنگی هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید لغو تحریم های ایران توسط مقامات آمریکا چاپ شده شد.

جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید ساعت شب قبلی در یک واحد کنوانسیون مطبوعاتی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه مقامات آمریکا سپاه پاسداران ایران را مجاز بردن اجتناب کرده اند فهرست تروریستی از آن آگاه است هر دو خیر. زمینه باقی مانده نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت هماهنگی {در این} مورد، مفاد آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر