ارزیابی سهام + نمودارها برای تحلیلگران ارشد


شاخص کل بورس نسبت به چهارشنبه قبلی بیش از دو نسبت انبساط کرد. به مشاوره متخصصان، همراه خود ملاحظه به وضعیت بورس، احتمالا هفته بلند مدت بازار توسعه اصلاحی را شاهد {خواهد بود}.

به گزارش پایگاه خبری خرید و فروش، شاخص کل بورس در هفته سوم فروردین 1401 انبساط کرد، بازار سرمایه هفته قبلی را در درجه عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 463 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 779 واحد به نوک رساند.

در حالی کدام ممکن است شاخص کل بورس در روز چهارشنبه 12 فروردین به حدود 1432148 واحد رسید. این ارقام حاکی اجتناب کرده اند انبساط 2.21 درصدی شاخص کل است.

شاخص هم وزن اجتناب کرده اند 365 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 903 واحد به 377 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 369 واحد رسید و سه.13 نسبت انبساط کرد. شاخص کل فرابورس نیز همراه خود انبساط 2.75 درصدی به رقم 19 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 750 واحد رسید. علاوه بر این ورود به پولی روز دوشنبه اجتناب کرده اند شش ماه قبلی فراتر سر خورد.

اکبری تالارباشتی، رئیس کمیسیون صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن مجلس می گوید: کسب سهام ایران خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایپا دسترس در بازار سرمایه توسط نمایندگی های تابعه این 2 نمایندگی همراه خود پول شخصی بوتلگ است. برخی اجتناب کرده اند نمایندگی های زیرمجموعه ایران خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایپا همراه خود ارزش این 2 خودروساز اقدام به کسب سهام آنها می کنند کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند تخلفات مطرح شده اجتناب کرده اند سوی مقامات {در این} مورد است. (تجهیزات گلف خبرنگاران)

اجتناب کرده اند 15 فروردین ماه مقرر شد کدام ممکن است تمامی سهامداران بورس می توانند با بیرون هیچ محدودیتی، تمام قیمت های عالی سهم را تفسیر کنند. (سنا)

رئیس کمیسیون مالی مجلس اجتناب کرده اند پیگیری حضور نمایندگی های صاحب تذکر در بورس خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اجتناب کرده اند توان مرجع برای تامین پولی آنها دسترس در بازار سرمایه استفاده تبدیل می شود. (ایرینا)

خودبخش vp هیئت مدیره بورس همراه خود خاص اینکه بورس اجتناب کرده اند ناشرانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق سجام به سهامداران درآمد نمی دهند گلایه مند است، ذکر شد: در جاری حاضر اجتناب کرده اند سوی گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار در جاری انجام است. (سنا)

تبادل