از این میلیون 800 هزار نفر خبری نیست!


به گزارش ایسنا، اواخر سال گذشته شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: از آنجایی که 49 میلیون نفر مشمول سهام عادی هستند، بیش از 2 میلیون نفر در سال های گذشته سود سهام خود را دریافت نکرده اند. آن دسته از مشمولان سهام عدالت که سود سال مالی 1398 دریافت نکرده اند برای دریافت حقوق صاحبان سهام می بایست شماره ثبت بانکی معتبر را در سامانه سجام به نشانی WWW.SEJAM.IR یا سایت عدالت به نشانی WWW.SAHAMEDALAT.IR وارد و ثبت نام کنند. سود سهام واریز شده برای این دسته از مشمولان.

بر این اساس تا اواسط خرداد ماه، دو مرحله سود سهام عادی در مرحله اول و دوم به ترتیب 307 و 200 هزار در سال های 1398 و 1399 به مابقی مشمولان سهام عادی پرداخت شد. در مرحله سوم که در اوایل مردادماه انجام شد، در مجموع 177 هزار تراکنش بانکی انجام شد که 86 هزار تراکنش مربوط به سود سهام عدالت در سال 1397 و 91 هزار مورد نیز مربوط به عملکرد شرکت عدالت در سال 1398 بود. ارزش این پرداخت ها برای سال 2018 بیش از 14 میلیارد صوم و برای سال 2019 – بیش از 54 میلیارد صوم بوده است. یعنی در مرحله سوم در مجموع بیش از 68 میلیارد و 600 میلیون تومان به حساب بیش از 91 هزار نفر از مشمولان واریز شد.

با این حساب علیرغم تماس های پی در پی حنور، حتی نیمی از مشمولانی که اطلاعات خود را ثبت نکرده اند، این اقدام را انجام نداده و سهم سرمایه خود را دریافت نکرده اند.