اسامی مشمولان وام پایه اعلام شد


به گزارش ایرنا، محمود مرتضایی فرد از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به نتایج ثبت نام وام قابل توجه 15 میلیون تومانی این صندوق، گفت: نتایج ثبت نام وام قابل توجه، آخرین مهلت ثبت نام اینترنتی 31 اردیبهشت مشخص بود که آمده است.

وی با بیان اینکه نتایج و اسامی داوطلبان واجد شرایط از اول مرداد ماه 1401 بر روی درگاه خدمات الکترونیک بنیاد به نشانی sabasrm.ir قابل مشاهده است، افزود: مستمری بگیران می توانند از شماره دفترچه بازنشستگی، کد ملی و شماره حساب بانکی صادرات استفاده کنند. که از آنها مستمری دریافت می کنند، نتایج اعلام شده را بررسی کنید.

وی ادامه داد: وراث فرزندش که طی سه سال آینده از لیست وظیفه خارج می شوند، وراث مجرد بالای 80 سال، مستمری بگیران و مأموران وظیفه که امسال حکم اعاده آنها صادر نشده است، درخواست می کند. رضایت وراث فرم در سیستم تایید نشده است، چهار دسته وجود دارد که در ابتدا از لیست معتبر حذف شدند.

مرتضاج فرد اظهار داشت: پس از حذف این چهار گروه، تمامی متقاضیان باقیمانده بر اساس عواملی مانند موجودی کل وام های مورد نیاز دریافتی (به ترتیب از کمترین تا بیشترین میزان وام دریافتی) و دستمزد دریافتی (بر اساس آخرین مصوبه) صادر شده) و به ترتیب از کمترین تا بالاترین حقوق دریافتی) در سراسر کشور اولویت بندی شدند و از بین 300 هزار نفری که ثبت نام کردند، 240 هزار نفر مشمول دریافت وام شدند که بر اساس اولویت در 8 مرحله به حساب حقوق و دستمزد آنها واریز می شد.