استعدادیابی اجتناب کرده اند میان باند یا خوب مناسبت اجتناب کرده اند پیش تصمیم گیری شده؟ اتفاقی کدام ممکن است در «عصر جدید» افتاد


خراسان نوشت: هومان یارمحمدی خوب بار روی صحنه «عصر جدید» به میان تماشاگران به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 رای سفید به بازو آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با زنگ طلایی احسان علیخانی با بیرون گذراندن سطوح تولید دیگری معادل سایر نمایندگی کنندگان، به مرحله بعد راه کشف شد. برای افزایش. جاذبه این این سیستم بعد اجتناب کرده اند حواشی مرتبط.. ماجرای تارا سابی بود؟!
اختراع تخصص اجتناب کرده اند رمز و راز؟! یازدهمین نیمه اجتناب کرده اند فصل سوم مسابقه «عصر جدید» کدام ممکن است شامگاه یکشنبه 21 فروردین ماه روی آنتن سر خورد، با اتفاقی غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرحاشیه در کنار بود. احسان علیخانی با ردیابی به اینکه انواع زیادی اجتناب کرده اند ویدئوهای حاضر شده درمورد به تخصص خوانندگی است، خطاب به حاضران پرسید به تذکر آنها چه کسانی تخصص خوانندگی دارند؟ سپس تماشاگری را در سالن محدوده کرد تا به عنوان مثال تخصص شخصی روی صحنه برود. سپس قطعه «نفرین» کدام ممکن است علیخانی ادعا کرد به صورت از محسوس به راحتی در دسترس است است چاپ شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تماشاگران کدام ممکن است تخصص خوانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوازندگی را هم داشتند آغاز به مطالعه کردند. سرانجام انتخاب بر این شد کدام ممکن است داوران در حین حاضر به هومان یاراحمدی رای دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او با به دست آورد شدن در 4 لایت سفید در فینال نیمه 11 حاضر شد. نکته غیرمعمول اینجا است کدام ممکن است احسان علیخانی هومان آل یاراحمدی را با زنگ طلایی شخصی به مرحله بعد فرستاد!

طبق مبانی مسابقه، نمایندگی کنندگان باید سطوح کشتی ویدئو، تایید، پذیرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش را طی کنند، به همین دلیل عادلانه نیست کدام ممکن است آل یارمحمدی جزو نمایندگی کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برندگان “عصر جدید” باشد. به گواه پاسخ بینندگان، متنوع اجتناب کرده اند مشتریان محدوده این شخص را تصادفی ندانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را خوب اتفاق اجتناب کرده اند پیش تصمیم گیری شده برای افزایش جاذبه مسابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا گذاشتن محیط هایی معادل ماجرای خانم نابینا دانستند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر