استعفای مدیرعامل خانه هنرمندان ادامه دارد پذیرفته نشده است


ایرج راد، رئیس شورای برتر خانه هنرمندان می‌گوید استعفای معمار مجید رجبی معمار پیش اجتناب کرده اند آن مورد ملاحظه مجلس اعلا قرار نگرفته بود.

راد در {پاسخ به} ایسنا، دانستن درباره تجزیه و تحلیل استعفای مجید رجبی میمار، مدیرعامل خانه هنرمندان ایران کدام ممکن است عصر قبلی گفتن شد، دلیل می دهد: در فینال مونتاژ شورای برتر کدام ممکن است یکشنبه اسفندماه برگزار شد. 13، آقای رجبی معمار استعفای شخصی را حاضر کرد. می خواستند گزارش عملکردشان را بدهند با این حال ممکن است استعفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارششان را قبول نکردم. چون قرار شد در جلساتی کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند سفر نوروزی در هیات مدیره خانه هنرمندان ایران برگزار تبدیل می شود، {در این} مورد انتخاب گیری کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای برتر تذکر شخصی را گفتن تنبل.

وی شکسته نشده می دهد: متعاقباً استعفای آقای رجبی معمار در جاری حاضر تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرفته نشده است.

راد با ردیابی به تنگناهای پولی از حداکثر خانه هنرمندان ایران می افزاید: خانه هنرمندان ایران هم اکنون با مشکلات پولی مواجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی برای تیز کردن حقوق کارگران شخصی با سبدها قابل توجه مواجه است. کارگران این خانه {به دلیل} حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی شخصی به این محل قرارگیری فوق العاده حمایت کردند، با این حال این مورد در دراز مدت غیرممکن است.

رئیس شورای برتر خانه هنرمندان ایران شکسته نشده می دهد: {در این} مدت نامه های متعددی به مسئولان مختلف برای اکتسابی شهرت نوشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات شخصی را دلیل دادیم کدام ممکن است ساده مبالغ فوق العاده ناچیزی اکتسابی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند حقوق کارگران خانه را تیز کردن کردیم. . .

راد با یادآوری گستردگی این سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش‌های خانه هنرمندان ایران حتی در این دوران‌ها اظهار داشت: بدون در نظر گرفتن همه مشکلات، خانه هنرمندان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تماشاخانه ایرانشهر پابرجا مانده‌اند، با این حال متأسفانه این محل قرارگیری اجتناب کرده اند حمایت این همه ورزش‌های فشرده برخوردار نبود. کرونا ویژه به ویژه در 2 سه سال قبلی این حمایت فوق العاده ضعیف بود. به منظور که خانه هنرمندان ایران چندین بار تعطیل شد، با این حال با حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتکار کف دست اندرکاران گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای برتر به کار شخصی شکسته نشده داد، با این حال این شرایط روی حیله و تزویر نتوانست تا ابد شکسته نشده یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای حمایت اجتناب کرده اند {این مهم} ذهنی قابل توجه کرد. محل قرارگیری.سنت احتمالاً انجام دادی.

مجید رجبی میمار، مدیرعامل خانه هنرمندان ایران عصر دیروز چهارشنبه 25 اسفندماه {به دلیل} فشارهای مالی استعفای شخصی را گفتن کرد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر