اسطوره بسکتبال جهان و NBA درگذشت


مرکز افسانه ای بوستون سلتیکس 11 قهرمانی NBA، 5 عنوان MVP، 12 بازی در ستاره ها، بیش از 14000 امتیاز، بیش از 21000 ریباند و 4000 پاس منجر به گل در لیگ با این تیم کسب کرده است.

اسطوره بسکتبال جهان و NBA درگذشت

راسل به اولین سرمربی سیاهپوست تاریخ NBA تبدیل شد که دو بار به عنوان سرمربی موفق به کسب عنوان قهرمانی شده است. او به عنوان بهترین مدافع تاریخ بسکتبال شناخته می شود.

اسطوره بسکتبال جهان و NBA درگذشت