اسلواکی برای عرضه اس-300 به اوکراین حدس زدن کرده است


وزیر حفاظت اسلواکی اظهار داشت کدام ممکن است کشورش غیر مستقیم است در صورتی کدام ممکن است متحدان ناتو مبادله حاضر دهند، سیستم حفاظت اثیری اس-300 را در اختیار اوکراین قرار دهد. همتای آمریکایی او به خبرنگاران اظهار داشت کدام ممکن است {در این} مورد چیزی برای ادعا کردن ندارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل اجتناب کرده اند رویترز، اوکراین اجتناب کرده اند کشورهای غربی درخواست شده است {است تا} از دستگاه حفاظت اثیری تواند به شما کمک کند از بین بردن حمله نیروی دریایی روسیه کدام ممکن است وارد چهارمین هفته شخصی شده است فراهم کنند.

یاروسلاو ناد، وزیر حفاظت اسلواکی در یک واحد کنوانسیون خبری اظهار داشت: ما با آمریکا، اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر متحدان شخصی دانستن درباره امکان استقرار، کشتی یا عرضه موشک های اس-300 به اوکراینی ها گفتگو کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهیم این کار را انجام دهیم. با این حال آرزو می کنیم بلافاصله پس اجتناب کرده اند اینکه متنوع مناسبی داشتیم این کار را انجام دهیم.

لوید آستین، وزیر حفاظت آمریکا، کدام ممکن است در امتداد طرف نادی صحبت می کرد، اجتناب کرده اند دقیق اینکه خواه یا نه کشورش بالقوه است بخواهد این سوراخ را پر تدریجی، خودداری کرد.

آستین با بیرون اینکه وارد عمیق شود، اظهار داشت: «در جاری حاضر هیچ اطلاعاتی با توجه به خواهید کرد ندارم. اینها مسائلی است کدام ممکن است ما با همه متحدانمان روی آنها کار خواهیم کرد. بعد از همه این ساده درمورد به آمریکا نیست، موضوع ناتو است.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر