اسیدپاشی به شریک زندگی در جهروم; متهم بلافاصله دستگیر شد


سرهنگ رزمجویی، فرمانده انتظامی شهرستان جهرم ذکر شد: با گفتن پایگاه فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اسیدپاشی در یکی اجتناب کرده اند روستاهای این شهرستان، بلافاصله ضارب تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اصل کار پلیس اعلان مأموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس کردستان در تحقیقات اولین مطلع شدند کدام ممکن است جوانی 25 ساله پس اجتناب کرده اند پاشیدن اسید به اعضای هیکل همسرش {به دلیل} اختلاف خانوادگی بلافاصله اجتناب کرده اند محل متواری شد.

سرهنگ رزمگویی با دقیق اینکه ماموران پس اجتناب کرده اند انجام تحقیقات مقدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند ابزار جدید پلیسی در کمتر اجتناب کرده اند 2 ساعت سودآور به تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری متهم شدند، ذکر شد: وی انگیزه وی را مشکلات خانوادگی با شریک زندگی 17 ساله شخصی داشت.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم ذکر شد: متهم برای سیر سطوح قانونی به مراجع قضایی راه اندازی شد شد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر