اشتباهاتی کدام ممکن است هنگام شانه زدن موهایمان مرتکب می شویمبه گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، شانه زدن موهایتان چندین بار در روز برای هیجان انگیز منافذ و پوست بالا، اجتناب کرده اند بین برداشتن منافذ و پوست بی جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین برداشتن گره های مو حیاتی است. شانه کردن علاوه بر این به سوئیچ روغن اجتناب کرده اند منافذ و پوست بالا به بقیه موهای ممکن است {کمک می کند}. در واقع بدون در نظر گرفتن همه مزایا این کار ایمن نیست. به طور معمول است، شانه زدن موها تا حد زیادی اجتناب کرده اند اینکه مفید باشد، ضرر دارد.

تا حد زیادی بیاموزید:

دلیل برای درد منافذ و پوست بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس مو چیست؟

شانه کردن موها با شانه افقی برای اکثر خانم ها منصفانه رفتار است

مانکن موی سبک روز یا مراقبت اجتناب کرده اند موهای پرهزینه قیمت ممکن است قابل انجام است با شانه خطا آسیب ببیند. به هیچ وجه نباید موهای شخصی را به صورت افقی شانه بزنید، از باعث تبدیل می شود موها در شانه گیر کنند.

اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری؛ نگه از گرفتن شانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشیدن آن به صورت عمودی به مو اجازه می دهد تا بیشتر اجتناب کرده اند میان آن بالا بخورد. در واقع این ترفند همه وقت پاسخ این است نمی دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی شانه های کروی مورد استفاده قرار گیرد افقی طراحی شدند.

رهنمودها شانه زدن مو

تازه کردن خطا ممکن است در نتیجه گره های عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک نوپا شود کدام ممکن است به سختی باز می شوند. باز کردن این گره ها باعث ظریف شدن موها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی کندن آنها تبدیل می شود. برای جلوگیری اجتناب کرده اند مشکلات تا حد زیادی، بیشتر است موهای شخصی را {به درستی} شانه کنید.

هنگام شانه زدن موهای خیس، اجتناب کرده اند شانه یا شانه با دندانه های پهن بیشترین استفاده را ببرید تا اجتناب کرده اند نازک شدن موها جلوگیری کنید.

برای موهای خشک بیشتر است آنها را به صورت طرفدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ساقه شانه کنید.

استفاده اجتناب کرده اند اسپری های احساسی کننده نیز مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد {خواهد بود}.

انتهای پیام/