اضافه خدمت کدام سربازان بخشیده می‌شود؟


به گزارش ایسنا، گروه تعهد کلی در اطلاعیه‌ای ادعا کرد: بخشش اضافه خدمت سنواتی سربازان تعهد کدام ممکن است چندی پیش اجتناب کرده اند سوی رئیس گروه تعهد کلی اجتناب کرده اند جانب فرمانده کل انتظامی ملت ادعا شده، ساده برای ادغام کردن بخشش اضافه خدمت سربازان انتظامی کل ملت تا اساس خدمتی ۱۴۰۰/۱۲/۱ می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن سربازان وزارت حفاظت ،سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی جمهوری اسلامی نمی‌شود.

{در این} اطلاعیه با تاکید بر این مطلب کدام ممکن است ابلاغیه بخشش اضافه خدمت ساده برای ادغام کردن سربازان فرماندهی کل انتظامی است، آمده است: اضافه خدمت سنواتی (پایین دفترچه‌ای) کلیه سربازان فرماندهی انتظامی تا اساس خدمتی ۱۴۰۰/۱۲/۱ متأهلین به طور مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان مجرد به مدت ۲ ماه بخشیده شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، آن دسته اجتناب کرده اند سربازان تعهد کدام ممکن است غیبت سنواتی ندارند، منصفانه ماه مرخصی تشویقی با برای درمان ماموریت‌های سازمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شرط رضایت فرماندهان احترام یگان‌ها اجتناب کرده اند کار کردن خدمتی کارگران تعهد فرماندهی کل انتظامی اعطاء می‌شود.

مورد نیاز به اشاره کردن است: مشمولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌های آنان برای کسب دانش تا حد زیادی می‌توانند اجتناب کرده اند طریق پایگاه {اطلاع رسانی} گروه به نشانی www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا کانال گروه در پیام رسان سروش به نشانی [email protected] اجتناب کرده اند فینال اطلاعات مربوطه مطلع شوند.