اظهارات ضدایرانی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه (به وقت تهران) در نشست خبری هفتگی در {پاسخ به} سوالی دانستن درباره اظهارات جدیدترین یکی اجتناب کرده اند فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانستن درباره انتقام اجتناب کرده اند عاملان این ترور ذکر شد: شهید قاسم سلیمانی: منظورم حرف او نیست، بگذارید تذکر بدهم، با این حال یادآوری کنم، ما قاطعانه آگاه ایم کدام ممکن است اجتناب کرده اند ساکنان شخصی حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاع کردن می کنیم. این برای ادغام کردن افسران حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابق آمریکا تبدیل می شود.

به گزارش موقعیت یابی مناسب وزارت امور خارجه آمریکا، پرایس با خاص اینکه با توجه به پوشش ایران اختلاف نظرهایی موجود است، مدعی شد: با این حال ما در وقف شخصی برای مرتب کردن تهدیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات تحریک آمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید با متحدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکای شخصی {در سراسر} جهان متحد هستیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این برای مرتب کردن هرگونه حمله بالقوه ایران با جهان همکاری خواهیم کرد.”

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اظهارات ضد ایرانی شخصی یکپارچه داد: رویکرد ما را نسبت به سپاه پاسداران دیدید. اکثر تحریم هایی کدام ممکن است ما علیه ایران وضع کرده ایم برای ادغام کردن سپاه پاسداران ایران تبدیل می شود. ما اختصاص داده شده به مرتب کردن ورزش‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تمام ابزارهای صحیح هستیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه در موضوع اظهارات ژنرال مدل میلی، رئیس ستاد مشترک نظامی علیه نیروی قدس سپاه پاسداران، خواه یا نه وزارت امور خارجه بین سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی قدس سپاه تمایز قائل تبدیل می شود؟ او ذکر شد کدام ممکن است معتقد است فهرست آمریکا اجتناب کرده اند گروه های تروریستی خارجی هر 2 را برای ادغام کردن تبدیل می شود.

رئیس ستاد مشترک نظامی آمریکا اخیراً در مونتاژ کمیته نیروهای مسلح سنا مخالفت شخصی را با بردن نیروی قدس سپاه پاسداران اجتناب کرده اند فهرست گروه‌های تروریستی خارجی ادعا کرد.

به گزارش ایسنا، در شرایطی کدام ممکن است مذاکرات لغو تحریم ها در وین وارد فاز باقی مانده شخصی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بن بست رسیده است، برخی افسران آمریکایی در امتحان شده هستند تا اجتناب کرده اند اقدام بالقوه مقامات واشنگتن برای بردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجتناب کرده اند این تروریست آمریکایی مظنون جلوگیری کنند. فهرست کنید.

انواع اجتناب کرده اند قانونگذاران آمریکایی ماه قبلی در نامه ای به رئیس جمهور جو بایدن گفتند کدام ممکن است با تخلیه گزارش هایی مبنی بر نزدیک کردن به نوک مذاکرات وین، اولویت هایی موجود است کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله بردن شناسایی سپاه پاسداران ایران روی میز که همچنان ادامه دارد. اجتناب کرده اند فهرست تروریسم آمریکا، لغو برخی تحریم ها علیه افسران ایرانی.

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان روز دوشنبه در {پاسخ به} سوالی دانستن درباره توجه انداز مذاکرات وین دانستن درباره زیاده خواهی هایی کدام ممکن است اخیرا آمریکایی ها {در این} مذاکرات انجام دادند، ذکر شد: به هماهنگی نرسیدیم. . تا اینجای کار، طرف آمریکایی نماد می‌دهد کدام ممکن است نیاز مقاوم برای ادای احترام به تعهداتش بر مقدمه تصمیم 2231 شورای ایمنی گروه ملل متحد دارد.

خطیب زاده یکپارچه داد: آنچه برای ما حیاتی است نفع مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص مردمان اجتناب کرده اند تعمیر تحریم هاست. طرف آمریکایی برای کاهش مزیت مردمان ایران اجتناب کرده اند برجام موانعی {در این} زمینه تحمیل کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما با توجه درست این چیزها را به طرف مقابل ادعا کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه برای حضور در مزیت مردمان ایران تحمل تاثیر کمپین ها، فروش رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارات ضد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقیض قرار نخواهیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردیابی ها زرشکی شخصی را {در این} زمینه فشار می دهیم، ذکر شد: مصلحت خاص مردمان ایران چراغ راه ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما این کار را انجام می دهیم. کدام ممکن است {نمی دانم} به هماهنگی می رسیم یا 9 چون آمریکا باقی مانده است نیاز ای برای بدست آوردن به هماهنگی نماد نداده است. ما اختصاص داده شده به بدست آوردن به حداقل یک هماهنگی خوشایند هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این {اتفاق بیفتد}، قطعا به وین خواهیم سر خورد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر