اظهارنظر وزیر امور خارجه عراق دانستن درباره مذاکرات تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، فواد حسین عصر چهارشنبه در نشست خبری مشترک با حسین امیرعبداللهیان در تهران اظهار داشت: ابتدا اجتناب کرده اند استقبال خوب و دنج برادر عاشق شناخت می کنم. طبق استاندارد کلاس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگوهای مهمی داشتیم. ما صریح صحبت کردیم. در ابتدای اظهار داشت وگو دانستن درباره موضوعات دوجانبه کدام ممکن است مهمترین آنها روابط تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی 2 ملت بود اظهار داشت وگو کردیم.

وی یکپارچه داد: در دیدارهایی کدام ممکن است با طرف ایرانی داشتیم، موضوع ابدی زیارت ایرانیان به عتبات عالیات عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل این سفرها موجود است. {در این} مونتاژ این بحث ها را نیز مطرح کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم بتوانیم چشم اندازها بیشتری را برای اقامه این زیارت ها در اختیار ساکنان ایرانی قرار دهیم.

فواد حسین یکپارچه داد: در بخش روابط دوجانبه امتیازات امنیتی اجتناب کرده اند جمله موضوعات حیاتی است. ایمنی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق به هم مرتبط هستند. ایمنی 2 ملت با ایمنی جهان گفته می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} دیدار امتیازات امنیتی را نیز مورد بازرسی قرار دادیم. ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق 2 ملت همسایه هستند، روابط مالی، تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی مقاوم بین 2 ملت موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است ضرر امنیتی موجود است، باید راه حلی برای مذاکره پیدا کنیم. راه برای اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو در بغداد باز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم این درها در تهران نیز باز شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعاً {در این} مورد صحبت کنیم.

فواد حسین یکپارچه داد: روشن است کدام ممکن است برادران ایرانی ما با اشاره به برخی امتیازات امنیتی بازخورد، بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلایه هایی دارند. ما باید با اشاره به این امتیازات علنا ​​صحبت کنیم، باید آنها را اجتناب کرده اند طریق دیپلماتیک رفع کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امتیازات را رفع خواهیم کرد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه عراق اظهار داشت: {در این} دیدار دانستن درباره امتیازات جهان اجتناب کرده اند جمله روابط ایران با کشورهای عربی خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت عراق {در این} زمینه اجتناب کرده اند جمله مذاکرات جاری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر شد. با اشاره به افغانستان، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق هماهنگی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر 2 ملت بر تشکیل مقامات محاصره در افغانستان اصرار دارند. این حکومت باید برای ادغام کردن همه اقوام باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان به وفاداری خواستن دارد.

وزیر امور خارجه عراق با دقیق اینکه بغداد اجتناب کرده اند منقل بس در یمن استقبال می تدریجی، اظهار داشت: امیدواریم مذاکرات با اشاره به یمن برای رفع این فاجعه یکپارچه یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فاجعه اجتناب کرده اند طریق راه رفع صلح جو رفع شود.

فواد حسین علاوه بر این به موضوع سوریه تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ما به وفاداری در سوریه خواستن داریم. وفاداری در سوریه بر وضعیت امنیتی عراق تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما با طرف ایرانی بر لزوم کمک به سوریه برای برقراری ایمنی، وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری {در این} ملت موافق هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همه امتحان شده شخصی {در این} راستا یکپارچه خواهیم داد.

وی در نشست خبری در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه خاص است در اطراف بعدی مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان در بغداد چه روزی برگزار تبدیل می شود، اظهار داشت: تاکنون چندین در اطراف مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان را انجام داده ام. مدتی توقف کردم. . امیدواریم در اطراف بعدی این مذاکرات سریع برگزار شود.

وی یکپارچه داد: اظهار داشت‌وگوهای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان تاکنون در چارچوب همکاری تجهیزات‌های امنیتی 2 طرف است. بعد از همه {در این} مذاکرات نمایندگانی اجتناب کرده اند وزارت امور خارجه اجتناب کرده اند طرف ایرانی نیز حضور داشتند، با این حال چارچوب مذاکرات بین تجهیزات های امنیتی بود. امیدوارم در اطراف بعدی سریع برگزار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائلی موجود است کدام ممکن است باید {در این} گفتگوها مورد ملاحظه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: رایزنی‌هایی دانستن درباره گذشته تاریخی در اطراف بعدی مذاکرات تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض تکمیل شد، با این حال فعلا نمی‌توانم گذشته تاریخی در اطراف بعدی را گفتن کنم. 2 طرف قصد دارند مذاکرات را یکپارچه دهند. من می خواهم به شخصه امیدوارم این گفتگوها یکپارچه داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گفتگوها به مرحله بحث های نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی در بحث های بسته، سری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی برسد.

فواد حسین یکپارچه داد: پس اجتناب کرده اند منقل بس کوتاه مدت در یمن، اوضاع جهان {به سمت} عکس گذشت است. منقل‌بس در یمن به دلیل امتحان شده‌های جهان‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌المللی رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این منقل‌بس قابل دستیابی است یکی اجتناب کرده اند توضیحات اجتناب کرده اند سرگیری مذاکرات تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه را برای منتهی شدن این مذاکرات به راه‌های دیپلماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیردیپلماتیک فراهم تدریجی. گفتگوهای مخفیانه

وی اظهار داشت: {در این} اظهار داشت وگوها برخی اجتناب کرده اند امتیازات جهان رایزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو شد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر