اعتراضات علیه مقامات مودی {به دلیل} بدرفتاری با مسلمانان بدتر کردن شده است


به گزارش خبرگزاری فارس، تظاهرکنندگان روز شنبه در دهلی نو پایتخت هند با اوج دادن شعارهایی علیه مقامات نارندرا مودی، نخست وزیر هند، گفتند مسلمانان مورد خشونت افسران قرار گرفته اند.

به گزارش رویترز، پلیس ضدشورش روز یکشنبه به 1 تجمع اعتراضی حمله کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تن معترض را با وسایل نقلیه ها پوست راند. به آگاه منصفانه مقام پلیس کدام ممکن است خواست نامش فاش نشود، افسران بومی خانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغازه های مسلمانان را در مادیا پرادش، پایتخت، تخریب کردند.

سیاستمداران اپوزیسیون حزب راستگرای بهاراتیا جاناتا (BJP) به مدیریت مودی را به تحمیل فشار بین تقریباً همه هندو-مسلمان در ایالت های تحمل مدیریت شخصی متهم کردند.

پلیس در پرجمعیت ترین ایالت اوتار پرادش هند 9 نفر اجتناب کرده اند اعضای منصفانه گروه افراطی هندو را مظنون به شومینه زدن خانه منصفانه شخص مسلمان دستگیر کرد.

در راهپیمایی روز شنبه در دهلی نو با حضور انواع زیادی اجتناب کرده اند افراد، کاویتا کریشنان، پرانرژی اجتماعی اظهار داشت کدام ممکن است هند در جاری گذار اجتناب کرده اند منصفانه دموکراسی اساساً مبتنی بر قوانین اساسی به 1 مقامات برتر هندو است.

رهبران 13 حزب دیگری نیز با صدور ادعا ای مشترک آرزو کرد صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشتی در پی نبرد های مذهبی شدند. رهبران اپوزیسیون گفتند: «ما عمیقاً اجتناب کرده اند استفاده عمدی اجتناب کرده اند موضوعات درمورد به وعده های غذایی، فروشگاه لباس، مذهب، اعیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان توسط بخش‌هایی اجتناب کرده اند تجهیزات تحت سلطه برای دوقطبی کردن گروه متأسفیم».

مقامات هند اخیراً مقر وعاظ اسلامی را بست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانان را به تخلیه ویروس کرونا {در این} ملت متهم کرد. افسران دهلی نو مدعی شدند کدام ممکن است پروتکل های قرنطینه رعایت نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهل انگاری منصفانه حرکت مجرمانه است.

تصویب قوانین شهروندی هند موجی اجتناب کرده اند اعتراضات در عمق را {در این} ملت برانگیخت. بر ایده قوانین جدید، تنها افغان‌ها، بنگلادشی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستانی‌های غیرمسلمان کدام ممکن است در جستجوی پناهندگی در هند هستند، می‌توانند تقاضا شهروندی کنند. پس اجتناب کرده اند تصویب این قوانین در هند، اعتراضات متعدد اجتناب کرده اند سوی مسلمانان صورت گرفت کدام ممکن است با خشونتی بی سابقه سرکوب شد.

اخیرا تخلیه عکس هایی اجتناب کرده اند حمله منصفانه گروه هندو به مسلمانان در جاری بازگشت اجتناب کرده اند مسجد، پاسخ های زیادی را برانگیخت.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر