اعتراض کلی به تجاوز به پناهجویان اوکراینی


مقامات آلمان می گوید امتحان شده می تنبل تا ضمانت حاصل تنبل کدام ممکن است “آوارگانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند نبرد در اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ملت ها ناپایدار می کنند مورد تجاوز جنسی یا آزار جنسی قرار نگیرند”. انگیزه آن منصفانه مورد تجاوز جنسی است کدام ممکن است ایده ها کلی را {در این} ملت زنده کرد.

به گزارش یورونیوز، پلیس شهر دوسلدورف در غرب آلمان ادعا کرد کدام ممکن است منصفانه زن در اوایل ماه جاری در یک واحد «اقامتگاه کشتی» برای پناهجویان مورد تجاوز جنسی 2 شخص قرار گرفت. مقامات آلمان می گوید این زنانه در یک واحد کشتی در اقامتگاه پناهجویان اقامت داشته است.

رسانه های آلمانی مدعی شدند کدام ممکن است این زنانه منصفانه پناهجوی اوکراینی 18 ساله است.

آنتونیا مازنبرگ اجتناب کرده اند محل کار دادستانی کلی دوسلدورف می‌گوید هر 2 مظنون در بازداشت هستند، با این حال به توضیحات محافظت حریم شخصی اجتناب کرده اند تایید گزارش‌های رسانه‌های آلمانی مبنی بر اینکه مبتلا منصفانه جوان اوکراینی 18 ساله است، خودداری کرد.

در پاسخ به این خبر، ساشا لارنس، سخنگوی وزارت ملت آلمان به رسانه ها ذکر شد کدام ممکن است افسران آلمانی “در امتحان شده هستند تا پناهجویان {در این} ملت در فوری ترین زمان قابل انجام به درخواست شده است های شخصی برسند”.

تا به در این زمان بیش اجتناب کرده اند 160000 پناهجوی اوکراینی وارد آلمان شدند.

روز چهارشنبه، گروه در سراسر جهان مهاجرت (IOM) نسبت به قاچاق اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء استفاده اجتناب کرده اند پناهندگانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند نبرد در اوکراین ناپایدار می کنند، ابراز اولویت کرد.

این گروه بین‌المللی طرفدار کرد کدام ممکن است هر {کسی که} به پناهندگان خودرو یا سرپناه می‌دهد باید با گروه‌های دولتی هماهنگ شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها تصمیم، مسیرهای بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل اقامت را برای “نظارت بر الگو میزبانی اجتناب کرده اند پناهجویان” به اشتراک بگذارد.