اعتراض کنکور مقابل سازمان سنجش با حضور احمد توکلی


گروه اجتماعی الف.
4010525132

جمعی از داوطلبان کنکور امروز در اعتراض به تصویب کنکور 1402 مقابل سازمان سنجش آموزش کشور تجمع کردند.دکتر احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. علی امرایی، یکی از اعضای کمیسیون آموزش ناظر بر شفافیت و عدالت در آموزش و پرورش نیز در میان معترضان حضور داشت.