اعترافات معنادار بلینکن دانستن درباره سردار سلیمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم‌های سپاه


به گزارش فارس، بلینکن ذکر شد: برای مدت قابل توجهی حمله‌ای به نیروی‌های ما نشده بود، برای (سردار) سلیمانی اشک نمی‌ریزیم با این حال اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند هماهنگی خارج شدیم، او را کشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برچسب تروریستی به سپاه زدیم حمله ها به ما تا ۴۰۰ نسبت افزایش داشته است.

تد کروز، سناتور آمریکایی ذکر شد: سپاه در امتحان شده است افسران پیشین مقامات ترامپ را ترور تنبل. وزارت خارجه آمریکا ماهیانه 2 میلیون دلار برای پوشش اجتناب کرده اند افسران پیشین خرج می‌تنبل.وقتی به ایرانی‌ها آموزش داده شده است می‌شود در ازای تعمیر تحریم سپاه کف دست اجتناب کرده اند پیگیری برای ترور افسران پیشین بکشید پاسخ می‌دهند، 9…