افزایش تعداد استعفاها در گارد مرزی ارتش رژیم صهیونیستی


به گزارش ایسنا، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحرونوت امروز گزارش داد که در گزارشی که توسط مرکز تحقیقات کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) تهیه و ارائه شده، به موجی از استعفای بیشمار مرزبانان از ارتش اشغالگر صهیونیستی اشاره شده است.

این گزارش که به درخواست رئیس کمیته امنیت داخلی کنست تهیه شده، نشان می دهد که 114 مرزبان یگان های خود را که به طور رسمی با رژیم صهیونیستی مرتبط هستند و همچنین 74 نفر دیگر را ترک کرده اند. ابتدای امسال

این روزنامه عبری در ادامه نوشت: این گزارش بر نقش فزاینده گارد مرزی در سرکوب فلسطینیان به ویژه از سال 2015 در قدس اشغالی و ماه مه گذشته در منطقه شیخ جراح در باب العمود و در خاک فلسطین تاکید دارد. بسیار نگران.