افزایش روابط ارتش چین با ایران


به گزارش  خبرگزاری فارس، عالی روزنامه هنگ‌کنگی  طی روزهای قبلی در زمینه بازدید وزیر حفاظت چین به ایران نوشت، پکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران بر افزایش همکاری‌های دفاعی اجتناب کرده اند جمله رزمایش‌‌های تا حد زیادی  هماهنگی کرده‌اند.

«چاینا مورنینگ پست» با ردیابی به دیدار «وی فنگ» وزیر حفاظت چین به سردار بالا لشکر«محمد باقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نوشت، در جستجوی این جلب رضایت وی فنگ طی ادعا‌ای کدام ممکن است وزارت حفاظت چین آشکار کرد گفت: «این بازدید آرم دهنده اهمیت روابط چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت متقابل قاطعانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت مشترک است. نظامی چین غیر مستقیم به محافظت ارتباط راهبردی با طرف ایرانی، استفاده صحیح اجتناب کرده اند  ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای همکاری ممکن {است تا} روابط ارتش را به درجه بالاتری برساند.»

 

«آن چیز یین هونگ» درک روابط بین‌الملل در«دانشکده رنمین» در پکن، ذکر شد: «چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران موضع مشابهی در حمایت اجتناب کرده اند روسیه در زمینه اوکراین دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۹ تاکنون سه رزمایش دریایی با روسیه انجام داده‌اند.»

به گزارش مورنینگ پست، ایران علاوه بر این در امتحان شده برای گرفتن تسلیحات اجتناب کرده اند روسیه اجتناب کرده اند جمله جنگنده‌های «سوخو» را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه حفاظت موشکی «اس-۴۰۰» است.

سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح عصر در امروز در محیط دیدار با وزیر حفاظت جمهوری خلق چین در مخلوط خبرنگاران گفت: روابط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری خلق چین در سال‌های جدیدترین رو به بهبود {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون رزمایش هایی را به طور مشترک در دریای عمان برگزار کرده ایم.

وی افزود: در دیدار در امروز با وزیر احترام حفاظت چین هماهنگی شد تا در بخش برگزاری رزمایش ها، تبادل تجربیات، مباحث آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر زمینه های مشترک میان نیروهای مسلح 2 ملت همکاری های 2 جانبه بهبود یابد تا بتوانیم ایمنی بهتری را برای مناطق خرس حاکمیت هر 2 ملت تامین کنیم.