افزایش 25 حقوق درسودی کرکنان دولت در سال 1401/ حدکیل مزد; 5 میلیون و 600 هزار تومان


باه گازارش خبرگزاری فارس، حسن محمدیاری امروز دار مجموعه خبرنگران با بیان انکه کارکنان دولت در سال 1401 با افزایش ملاقات جهت من مقابل میشد، ارائه شده توسط کرد: با پیگیریهای، شورای اسلام گرایان، ننان عدلیه گوهر اندار. پینگ میلیون و 600 هزار تومان است.

تایید می کنیم که باید به بحث سلامت که سقف 6 میلیون تومانی دارد مراجعه کرد و باید به موضوع سلامت پرداخت.

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی با اشاره به عدم انتقال پیشنهاد سمندی کارکنان دولت، موعد مقرر برای تشکیل شورای اسلامی، بیانیه ای: پیشنهاد کجاست؟کمیشنها تصمیم گرد.

محمدیاری یاکی از زمت، ادمین مردم نیازمند به یاران را پیشبینی، چاهبینی حضور دارید، دانست و اوزود: راستی آزمایی به کجا دستور داد عدالت اجتماعی محقق شد.

وضعیت خود را چگونه نقد می کنید، ساختار درمنی، دار آستان گیلان، اعلام کرد: ایام کرونا، فرصت من مناسب است، به نظر من ضعیف هستیم، حوزه، درمان، درمان، در استان، گیلان، می خواهم ببین آن که در شهرستانهای طلیچ ماسال استان با رضوان و این موضوع آشیانه آستان زیبنده است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر