افزایش 38 درصدی خرید تضمینی گندم


آقای عطاءاله هاشمی گفت: بر اساس آخرین آمار 6 میلیون و 200 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 38 درصد رشد داشته است.

به گفته وی، تا امروز 70 درصد از مطالبات کشاورزان بابت گندم پرداخت شده و بیش از 20 میلیارد تومان از قیمت گندم مزرعه باقی مانده است.

هاشمی می گوید: با پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان گندم پیش بینی می شود خرید تضمینی به حدود 7 میلیون تن برسد که در صورت تحقق حداقل 30 درصد نسبت به سال قبل افزایش می یابد.

رئیس صندوق تولیدکنندگان ملی گندم گفت: برآورد می شود امسال تولید گندم به 10 میلیون تن برسد که از این میزان 3 میلیون تن برای خودکفایی و بذر برای مصرف خود مصرف شود.

بر اساس آمار سال گذشته 4 میلیون و 520 هزار تن گندم خریداری شده است که در صورت تحقق پیش بینی ها میزان خرید 2 میلیون تن نسبت به سال قبل افزایش می یابد.

با توجه به جلسات کارشناسی قیمت گذاری، نرخ خرید تضمینی تا قبل از پایان مرداد ماه اعلام می شود و همواره باید با حمایت های لازم از تورم و تشنج بازار جلوگیری کرد.