افزایش 6 درصدی سرمایه گذاری خارجی در ایران


انکتاد هر سال، چند روز قبل از انتشار رسمی این گزارش در سراسر جهان، در اختیار افراد یا سازمان‌ها قرار می‌گیرد و این افراد موظفند تا زمان انتشار رسمی جهانی آن از انتشار آن خودداری کنند.

خبرگزاری فارس به این گزارش دسترسی دارد و جزئیات آن را در روز مقرر منتشر کرده است.

*افزایش 6.18 درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2021

بر اساس گزارش جهانی سرمایه گذاری خارجی 2022، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2021 به یک میلیارد و 425 میلیون دلار رسیده است.

حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2020 معادل یک میلیارد و 342 میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2021 (83 میلیون دلار) 6.18 درصد افزایش یافته است.

سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال های 2020، 2019 و 2018 به ترتیب 11، 36.4 و 30 درصد کاهش داشته است.

حجم سرمایه گذاری های خارجی جذب شده توسط ایران در سال 2019 یک میلیارد و 508 میلیون دلار، در سال 2018 دو میلیارد و 373 میلیون دلار، در سال 2017 معادل 5 میلیارد و 19 میلیون دلار بوده است. این رقم در سال 2016 معادل 3 میلیارد و 372 میلیون دلار بوده است.

ایران در سال 2014 2.105 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرد که نسبت به 2.50 میلیارد دلار در سال 2015 افزایش داشت.

حجم سرمایه خارجی مستقیم جذب شده در سال 1392 نیز 3 است میلیارد و 50 میلیون تومان بود. این رقم در سال 2012 بالغ بر 4 میلیارد و 662 میلیون دلار برآورد شده است.

* سهم ایران در کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان

بر اساس این گزارش، سال گذشته یک میلیارد و 582 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان جذب شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 619 میلیارد و 171 میلیون دلار افزایش یافته است.

سهم ایران از این حجم سرمایه گذاری در جهان 0.09 درصد است. سهم ایران در سال 2020 0.13 درصد و در سال 2019 0.09 درصد بوده است.

* افت 8 پله ای ایران جایگاه ایران در سال آخر دولت دوازدهم

بر اساس این گزارش، ایران در سال 2021 (1400) با 8 پله کاهش نسبت به گزارش سال گذشته در جایگاه 80 در میان کشورهای مورد مطالعه قرار گرفته است. البته حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2020 در بسیاری از کشورها به دلیل برتری است توضیح به شدت کاهش یافته است.

بر این اساس، ایران در سال 2020 (1399) در بین کشورهای مورد بررسی در رتبه 72 قرار گرفت و نسبت به سال قبل از آن 6 پله صعود کرد. البته حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2020 در بسیاری از کشورها به دلیل برتری است توضیح او به شدت سقوط کرد.

ایران در سال 2019 با 23 پله نزولی در رتبه 78 و در سال 2018 با 10 پله نزول در رتبه 55 قرار گرفت. جایگاه ایران در سال 2017 (1396) 45 بوده است.

* پیشی گرفتن از کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

اگرچه FDI کشورهای توسعه یافته همیشه بالاتر از FDI کشورهای در حال توسعه بوده است، اما این روند در سال 2020 معکوس شد و تا سال 2021 ادامه یافت.

سهم کشورهای در حال توسعه از کل حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال 2021 نزدیک به 52.87 درصد بوده که معادل 836 میلیارد و 571 میلیون دلار است. در سال 2020، این رقم 66.3 درصد بود.

و کشورهای توسعه یافته 745 میلیارد و 739 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده اند که 47.12 درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان را تشکیل می دهد. در سال 2020، این رقم 31.2 درصد بود.

به نظر می رسد شروع یک شیوع است توضیح این امر در سال 2020 بر حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعه یافته تأثیر زیادی گذاشت و این روند همچنان ادامه دارد.

در سال 2012 برای اولین بار کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از کشورهای توسعه یافته پیشی گرفتند و این جایگاه را در سال 2014 حفظ کردند. این وضعیت در سال 2018 تکرار شد.

* جزو سه کشور برتر دنیا در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

آمریکا با 367 میلیارد و 376 میلیون دلار، چین با 180 میلیارد و 957 میلیون دلار و هنگ کنگ.پادشاه آنها با 140 میلیارد و 696 میلیون دلار به ترتیب رتبه اول و سوم جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را دارند.

* سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط برخی کشورها جذب شده است

حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده توسط برخی دیگر از کشورها حدود 14 میلیارد دلار، فرانسه – 31 میلیارد دلار، آلمان – 27.561 میلیارد دلار، کانادا – 59.676 میلیون دلار، ژاپن – 24.6 میلیارد دلار است.